English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000665270 ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЛЬНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2
202218735 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД 1
0000000000 Център за експертиза по социално благополучие в Югоизточна Финландия (Соком) 1
052219548 Център за обучение на учители - Бялисток 1
176040048 ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 1
202386855 Център за професионално обучение към "КРЕАТИВНОСТ" ЕООД 1
835030573 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ТЪРГОВИЩЕ 1
128019541 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ 1
Y-1445974-4 Център за устойчиво развитие (Yritetään yhdessä r.y.) 1
175110821 Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) 1
117624311 ЦПО към "БЕЙСКОМ" ООД 1
117624311 ЦПО към "Бейском" ООД 1
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД 1
000689047 ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД 1
000607580 ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЮ ШИШКОВ" 1
000253046 ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1965" 1
000283324 ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1985Г" 1
000962827 Читалище „Възраждане 1912 г“, гр.Болярово 1
202284277 Ши Промоушънс ООД 1
000934863 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" 3
000017149 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" 4
2472908-2 Югоизточен университет за приложни науки (XAMK) 1
131029481 ЯГУАР-02 ЕООД 2
Страница (62/62):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.