English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
203130008 ЕЛЕМЕНТ 2002 ЕООД 4
106623343 ЕМИ - ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЕТ 1
095426205 ЕРИКОН ЕООД 1
203658870 ЕТ "Оазис-Савов-С.Савова" 1
200374418 Е-ТУРС ООД 1
118541320 ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ “ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА” 1
Женя Бориславова Димитрова 1
200584023 ИВЕНТИВО ЕООД 1
131304835 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 1
824057626 ИКОМС ЕООД 1
000083619 Икономически университет - Варна 1
000083619 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 2
120598257 Икотекс ООД 1
502216336 Индисе ИКТ и мениджмънт ООД 1
GR 999717042 ИНКУБИРАНЕ ЗА РАСТЕЖ СА 1
203936217 Иновационни системи - Бургас ЕООД 1
175906035 Институт за балканистика с Център по тракология – БАН (ИБЦТ) 1
70532426 Институт за безопасност и здраве при работа 1
000665498 ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН" 1
175905773 ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ 2
175906003 ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО 1
175905702 ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - БАН 1
000665509 Институт за литература – БАН (ИЛ) 1
203616394 Институт за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД 1
432526928 Институт за развитие на човешките ресурси 1
Страница (17/50):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).