English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
130453541 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 1
130453541 Държавна агенция за закрила на детето 1
130823243 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (НК "ЖИ") 1
201996574 ЕВРИКА 3М ЕООД 1
202950462 Евро Проконсулт Русе ЕООД 3
202524733 ЕВРОКИК КОНСУЛТ ЕООД 2
202137302 ЕВРОКОНСУЛТ МИГ ООД 1
175912725 ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2
115636489 ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ - ПЛОВДИВ 2
202251266 Еко Глоуб ООД 1
203803248 ЕКО ПРОДУКТ БГ 1
020916641 ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД 1
203158210 ЕКСТАЗ 77 ЕООД 1
203130008 ЕЛЕМЕНТ 2002 ЕООД 4
106623343 ЕМИ - ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЕТ 1
390051464 Ера Франция АД 1
095426205 ЕРИКОН ЕООД 1
203658870 ЕТ "Оазис-Савов-С.Савова" 1
200374418 Е-ТУРС ООД 1
118541320 ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ “ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА” 1
Женя Бориславова Димитрова 1
200584023 ИВЕНТИВО ЕООД 1
121410441 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 1
121797867 Изпълнителна агенция "Морска администрация" 1
131304835 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 1
Страница (17/53):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).