English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
813197388 СЕВЕР - ЕКСПОРТ ООД 1
101729218 СЕЗОНЕН КОМФОРТ ООД 1
121227002 СЕКЮРИТИ ХОЛДИНГ АД 1
200789252 СЕЛФИНВЕСТ ЕООД 1
115763604 СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ на КТ "ПОДКРЕПА" - ПЛОВДИВ 1
200325323 СОНИК СТАРТ ООД- Неприложимо към датата на сключване на допълнително споразумение за прекратяване на партньорските взаимоотношения между Соник старт ООД и община Криводол на 04.08.2017г. 2
000228580 СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" 2
000042736 СОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр. СОЗОПОЛ 1
000696532 СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 1
000776541 СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД 1
831462482 СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 1
000670680 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 3
137187230 Спарки ООД 1
176194530 СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 1
000083170 Специално училище за ученици с нарушено зрение ‘Проф. д-р Иван Шишманов’ 1
000669557 Специално училище за ученици с нарушено зрение ‚Луи Брайл‘ 1
126748023 Спортен клуб "Слънце" 1
000895905 Спортно училище „Стефан Караджа”, гр.Хасково 1
000841947 СРЕДНО ОБЩОБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" 1
000403058 Средно Общообразователно Училище "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Пордим 1
000126725 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" 1
000842685 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" 1
000342609 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ" 1
000452938 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ" - гр. КРИЧИМ 1
000342630 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 1
Страница (36/42):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).