English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000048422 ЦДГ" ДЕТЕЛИНА" С. РОСЕН 1
108504010 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "БАБА ТОНКА" 1
000459352 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "БИСЕР" 1
000345637 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЕСЕЛКА" 1
108503307 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА" 1
000180922 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА" 1
000081244 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЕЗДИЦА" 1
000345295 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА" 1
108503684 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ИСКРА" 1
108503339 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЛИЛИЯ КАРАСТОЯНОВА" 1
176013460 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" 1
000087051 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "НАДЕЖДА КРУПСКАЯ" 1
000757208 Целодневна детска градина "Пролет" 1
176637552 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" 1
108503549 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "РАН БОСИЛЕК" 1
176448167 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" 1
175767596 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" 1
000181327 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЧИЦЕ" 1
108503734 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЮРИЙ ГАГАРИН" 1
000666899 Целодневна детска градина № 110 " Слънчева мечта" 1
126501037 Целодневна детска градина-с.Железино 1
176481459 Централна избирателна комисия 1
104590738 Център за междуетнически диалог "Амалипе" 4
202386855 Център за професионално обучение към "КРЕАТИВНОСТ" ЕООД 1
835030573 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ТЪРГОВИЩЕ 1
Страница (36/37):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).