English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
107586339 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО 1
124698269 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ 1
109600905 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ 1
110566987 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЛОВЕЧ 1
111584223 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА 1
113586518 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК 1
114677465 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛЕВЕН 1
116584675 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД РАЗГРАД 1
117675942 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД РУСЕ 1
118581706 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СИЛИСТРА 1
119667813 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН 1
120605350 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН 1
175200279 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД 1
175200980 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ОБЛАСТ 1
126730769 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ХАСКОВО 1
127625657 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН 1
128618466 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ 1
131219349 АИКБ КОНСУЛТ ЕООД 1
115013887 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ 2
200665984 АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЕКСПЕРТ ЕООД 1
129001232 Академия на МВР (факултет "Пожарна безопасност и защита на населението") 1
129001232 АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 1
112640500 АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД 1
05084674 Аксес ту бизнес 1
204078491 АЛДО ПЛАЗА ЕООД 1
Страница (6/50):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).