English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
0447364394 WEB (Werkervaringsbedrijven) 1
831133152 АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД 1
175352917 АВО-БЕЛ ООД 1
ATU 16211702 Австрийски социално осигурителен Институт 1
118031239 АВТОТРАНС ООД 1
103598447 Агенда ООД 1
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1
0006950890186 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Областно Пътно Управление- Бургас 1
131560578 Агенция за икономическо развитие Костинброд 1
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 6
121459246 АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 1
999999999 Агенция на Европейския съюз за основни права 3
131282355 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 3
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 3
201132633 АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ ЕООД 1
000455464 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 3
130455211 АГРОБИОИНСТИТУТ 1
203340871 Адаптивни обучения ЕООД 1
201705684 АДИКО 90 ООД 1
148076820 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА 2
101749078 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД 1
147108514 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС 1
104681629 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1
107586339 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО 1
124698269 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ 1
Страница (6/60):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.