English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000047830 ДГ № 16 "Детелина" 2
000049218 ДГ №1 „Морска звезда“ 1
000049353 ДГ №10 "Славейче" 1
000040801 ДГ №10 "Слънце" 1
812117554 ДГ №13-Общностен център за ранно детски развитие и родителска подкрепа "Надежда" 1
000040849 ДГ №14 "Здравец" 1
000048785 ДГ №14 "Изгрев" 1
000048550 ДГ №15 "Моряче" 1
812117574 ДГ №2 "Андерсен" 1
000047847 ДГ №3 "Звънче" 1
000041082 ДГ №35 "Теменуга" 2
000047929 ДГ №4 "Калина Малина" 1
000040742 ДГ №4 "Калинка" 2
000048066 ДГ №6 "Ран Босилек" 1
000040774 ДГ №7 "Синчец" 1
107549796 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" 1
000920956 ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ” С. КОЧОВО 1
000925009 ДЕТСКА ГРАДИНА „СНЕЖАНКА” С. ТРОИЦА 1
000920881 ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК" 1
000181458 ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЪЛКА НИКОЛОВА ТАШЕВСКА" 1
102694955 Детска градина "ВЪЛШЕБСТВО" 1
000757530 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" 1
812000044 Детска градина "ИГЛИКА" 1
000764507 ДЕТСКА ГРАДИНА "ИНДИРА ГАНДИ" 1
000048956 Детска градина "ПРОЛЕТ" 1
Страница (10/48):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).