English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
129003305 ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ" 2
103529718 ВСЕЛЕНА АД 1
000312338 ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" 1
000311510 ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" 1
121267370 ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 2
102172658 ГАРАНТ-ТУРИСТ - С.И В. ЕООД 1
129010125 ГД "Гранична полиция" 2
104673098 ГЕЛЕСОФТ ЕООД 1
108014298 ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "ХРИСТО БОТЕВ" 1
000695235 Главна дирекция "Борба с огранизираната престъпност" - Министерство на вътрешните работи 7
129010125 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" - МВР 2
129010029 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" 2
129010029 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" 2
129010164 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 6
129010659 Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи 1
126547878 ГЛОБАЛ ЕООД 1
999611954 Глобал Навигейшън Солюшън 1
103003668 ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД 1
21078304 Граждански Ресурсен Център - Констанца 1
26537036 Гражданско сдружение „Ромодром” 1
42354498 Гражданско сдружение „ХОМЕ” 1
040454345 ДАИКС ООД 1
000048073 ДГ №17 "Веселушко" 2
000047822 ДГ "Звездица зорница" 2
000040945 ДГ „Ален мак” 1
Страница (10/54):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).