English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000041082 ДГ №35 "Теменуга" 2
000047929 ДГ №4 "Калина Малина" 1
000040742 ДГ №4 "Калинка" 2
000048066 ДГ №6 "Ран Босилек" 1
000040774 ДГ №7 "Синчец" 1
107549796 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" 1
000920956 ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ” С. КОЧОВО 1
000925009 ДЕТСКА ГРАДИНА „СНЕЖАНКА” С. ТРОИЦА 1
000920881 ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК" 1
000181458 ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЪЛКА НИКОЛОВА ТАШЕВСКА" 1
102694955 Детска градина "ВЪЛШЕБСТВО" 1
000757530 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" 1
812000044 Детска градина "ИГЛИКА" 1
000764507 ДЕТСКА ГРАДИНА "ИНДИРА ГАНДИ" 1
000048956 Детска градина "ПРОЛЕТ" 1
000524490 ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА" 2
000925914 ДЕТСКА ГРАДИНА „ ДЕТЕЛИНА” С. МИЛАНОВО 1
104504618 Детска градина «Зорница" село Ореш, община Свищов 1
000310515 ДЕТСКА ГРАДИНА 1 "МАЛИНА" 1
175854973 Детска градина - с.Алцек 1
000845731 Детска градина - с.Бенковски 1
000841310 Детска градина - с.Божурово 1
000841576 Детска градина - с.Бранище 1
000840879 Детска градина - с.Ведрина 1
000845603 Детска градина - с.Владимирово 1
Страница (10/45):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).