English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
131114316 ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ И РЕСУРСИ 3
176914914 Фондация”Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество“ 1
175017783 ХАМА ЕООД 1
998677109 Хеленик Консултинг ООД 1
130547955 ХЕНДИ-ТЕЛ ЕООД 1
000670673 Химикотехнологичен и металургичен университет 6
ORG 5566173422 Хомек АБ 1
200170928 ХОСПИС СВЕТИ ЛАЗАР EООД 1
202423435 Хуманност и Дълголетие ООД 1
175755708 ЦДГ - с.КРУШЕВЕЦ 1
000048568 ЦДГ "МОРЯЧЕ" с. АТИЯ 1
000047765 ЦДГ гр. ЧЕРНОМОРЕЦ 1
000047366 ЦДГ Ракета с. Твърдица 1
812000051 ЦДГ с. ЗИДАРОВО 1
000048867 ЦДГ с. РАВНА ГОРА 1
000048422 ЦДГ" ДЕТЕЛИНА" С. РОСЕН 1
108504010 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "БАБА ТОНКА" 1
000459352 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "БИСЕР" 1
000345637 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЕСЕЛКА" 1
108503307 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА" 1
000345295 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА" 1
108503684 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ИСКРА" 1
108503339 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЛИЛИЯ КАРАСТОЯНОВА" 1
176013460 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" 1
000757208 Целодневна детска градина "Пролет" 1
Страница (49/51):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).