English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
175673093 СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН" 1
130931991 СДРУЖЕНИЕ "СИ-ВИ-ЕС-БЪЛГАРИЯ" 1
130568038 СДРУЖЕНИЕ "СОФИЙСКА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - СОФЕНА" 1
176654644 СДРУЖЕНИЕ "СПОДЕЛЕНО РАБОТНО МЯСТО-ВАРНА" 1
126623767 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ "ИЗИДА - СВИЛЕНГРАД"" 1
147242036 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ МЕСЕМБРИЯ" 1
000822608 СДРУЖЕНИЕ "СТОПАНСКА КАМАРА - СТАРА ЗАГОРА" 1
176781924 СДРУЖЕНИЕ "СТЪПКА ПО СТЪПКА" 1
112667159 СДРУЖЕНИЕ "СУТКЯ" 1
131071085 СДРУЖЕНИЕ "СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ БЕЖАНКИ В БЪЛГАРИЯ" 1
175981664 Сдружение "Съюз за България" 1
126104039 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ" 2
000703244 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" 2
175877128 СДРУЖЕНИЕ "ТАЙНИТЕ НА БАБА" 1
176659883 СДРУЖЕНИЕ "ТАЛАНТС" 6
121896662 СДРУЖЕНИЕ "ТЕАТЪР ЦВЕТЕ" 1
125002273 СДРУЖЕНИЕ "ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ТЪРГОВИЩЕ" 1
124628235 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО - ПГТО"ДОЧО МИХАЙЛОВ"" 1
114539286 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1
175740300 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОУ "ГЕО МИЛЕВ" - гр. САДОВО" 1
111544207 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ФЕНИКС" 1
000703172 СДРУЖЕНИЕ "ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ" с Център за професионално обучение 1
103766425 СДРУЖЕНИЕ "ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" 1
103766425 Сдружение "Форум гражданско общество" 2
176615748 Сдружение "Форум за граждански идеи" 1
Страница (49/61):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.