English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
131063957 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ" 1
175121020 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА" 1
175286118 Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори " 2
175286118 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ" 4
175840628 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ" 1
175401499 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ" 1
176857872 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НАУКА" 5
106586261 СДРУЖЕНИЕ "НОВ ПЪТ" 7
176608038 СДРУЖЕНИЕ "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ" 1
114043347 СДРУЖЕНИЕ "ОБЛАСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ " 1
175802353 СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ" 2
176640064 СДРУЖЕНИЕ "ПЕГАС" 3
175485586 СДРУЖЕНИЕ "ПЛАТФОРМА АГОРА-АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОБЩНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И АЛТЕРНАТИВА" 1
114550119 СДРУЖЕНИЕ "ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЧИТАЛИЩА" 1
130233488 СДРУЖЕНИЕ "ПОЛИТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР" 1
176649978 СДРУЖЕНИЕ "ПРЕДПРИЕМЧИВА МЛАДЕЖ" 1
92057680859 Сдружение "ПРИЗМ - международно насърчаване Сицилия - Свят" 1
176639489 СДРУЖЕНИЕ "ПРОЕКТЕКА" 2
831243905 СДРУЖЕНИЕ "ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ-СЪЮЗ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС" 1
175179283 Сдружение "Професионална асоциация на медиаторите в България" 1
131346603 СДРУЖЕНИЕ "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ" 1
105589361 СДРУЖЕНИЕ "РАВЕН ШАНС ЗА ДЕЦА В РИСК" 4
102614432 СДРУЖЕНИЕ "РАВНОВЕСИЕ" 5
114063022 СДРУЖЕНИЕ "РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ" 5
115770068 СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - ПЛОВДИВ" 1
Страница (49/63):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.