English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
176412139 СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ, ИНОВАЦИИ ИСТРАТЕГИИ" 1
176613932 СДРУЖЕНИЕ "КОЛЕКТИВ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРВЕНЦИИ" 1
000703276 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ" 4
130439965 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ-КРИБ ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС" 2
000707577 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА ПОДКРЕПА" 2
176021514 СДРУЖЕНИЕ "Л.И.Д.Е.Р.-ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ" 1
109608130 Сдружение "Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение - ЛАРГО" 1
176856642 СДРУЖЕНИЕ "М.О.С.Т." 4
175979745 СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДЕН АЛИАНЦ ЗА РАЗВИТИЕ" 7
175887880 Сдружение "МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ" 2
111560916 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ - РОДОЛЮБИЕ" 1
176686574 Сдружение "Младежки инициативи за диалог и развитие" 1
175970382 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ КЛУБ РОМА - СТОЛИПИНОВО 1996" 1
175645966 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ-"ЗДРАВЕЦ"" 1
102900843 Сдружение "Морски сговор" 1
176239452 СДРУЖЕНИЕ "НАСЛУКА-СВИЩОВ" 1
114684883 СДРУЖЕНИЕ "НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН" 1
131063957 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ" 1
175121020 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА" 1
175286118 Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори " 2
175286118 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ" 4
175840628 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ" 1
175401499 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ" 1
176857872 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НАУКА" 5
106586261 СДРУЖЕНИЕ "НОВ ПЪТ" 7
Страница (47/62):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.