English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
93081990389 Association of Intercultural mediators network 1
948307988 Associazione "A ROCCA" 1
01134730397 ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI АТЛАНТИДЕ - СОЦИАЛЕН КООПЕРАТИВ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ТУРИЗМА АД 2
504230255 CAPACONSELHAMENTO - ACONSELHAMENTO E PSICOTERAPIA, UNIPESSOAL LDA 1
0248015142 Divergent - Ghent University 1
020394740 Dobre Kadry - Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. 1
0000349926 FUNDACJA "OLANDIA" 1
NIP 7792403696 FUNDACJA AKCELERACJI I INKUBACJI BIZNESU 1
n/a ImROC (Implementing Recovery through Organisational Change) hosted by Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust 1
34996517 IPR Management – Consultanta pentru finantare 1
FI25536004 Kajaani University of Applied Sciences 1
ES-B64294473 LABORATORIOS VIRENS, S.L. 1
HE246308 Lux Actuaries amp; Consultants (Cyprus) Ltd 1
23981069-2-43 Neticle Technologies LTd. 1
222000-1362 Region Värmland, Kristinehamns folkhögskola, KPS 1
BE0883.550.036 Savonia University of Applied Sciences 1
1924605000 Slovenski gradbeni grozd-GIZ 1
11372235 ST ARCHITEKTEN GmbH 1
506891488 SYAJ 1
BE 0410.959.009 Syntra West vzw 1
0 TrendhuisCVBA 5
05537893 UCAN Productions 1
8942306269 University of Lower Silesia 1
111950243 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1
0447364394 WEB (Werkervaringsbedrijven) 1
Страница (5/60):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).