English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
27349675 „Гарнетс Консултинг АД“ 1
175906003 „Институт за изследване на обществата и знанието при БАН” 1
930032121 „МАЙО КАУНТИ КАНСЪЛ” с прилежащата му община Касълбар 1
HRB207001 „Проджект Медиа Груп” ООД 1
176968825 „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) 2
200026571 „Център за подпомагане, иновации и развитие“ 1
000759047 117.СОУ "Св.св.Кирил и Методий" 1
000668640 124 ОУ "Васил Левски" 1
000866953 2-РО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "В.ЛЕВСКИ" 1
000344930 4-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.СМИРНЕНСКИ" 1
000668163 59-ТО ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2
000668245 67 Основно училище "Васил Друмев" 1
000673096 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" 1
570686 Access Earth Limited 1
31573075 ASOCIATIA ALLONS-Y 1
93081990389 Association of Intercultural mediators network 1
948307988 Associazione "A ROCCA" 1
01134730397 ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI АТЛАНТИДЕ - СОЦИАЛЕН КООПЕРАТИВ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ТУРИЗМА АД 2
504230255 CAPACONSELHAMENTO - ACONSELHAMENTO E PSICOTERAPIA, UNIPESSOAL LDA 1
0248015142 Divergent - Ghent University 1
020394740 Dobre Kadry - Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. 1
0000349926 FUNDACJA "OLANDIA" 1
NIP 7792403696 FUNDACJA AKCELERACJI I INKUBACJI BIZNESU 1
n/a ImROC (Implementing Recovery through Organisational Change) hosted by Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust 1
34996517 IPR Management – Consultanta pentru finantare 1
Страница (4/54):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).