English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000866953 2-РО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "В.ЛЕВСКИ" 1
000344930 4-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.СМИРНЕНСКИ" 1
000668163 59-ТО ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2
000668245 67 Основно училище "Васил Друмев" 1
000673096 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" 1
570686 Access Earth Limited 1
948307988 Associazione "A ROCCA" 1
01134730397 ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI АТЛАНТИДЕ - СОЦИАЛЕН КООПЕРАТИВ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ТУРИЗМА АД 2
504230255 CAPACONSELHAMENTO - ACONSELHAMENTO E PSICOTERAPIA, UNIPESSOAL LDA 1
0000349926 FUNDACJA "OLANDIA" 1
NIP 7792403696 FUNDACJA AKCELERACJI I INKUBACJI BIZNESU 1
n/a ImROC (Implementing Recovery through Organisational Change) hosted by Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust 1
34996517 IPR Management – Consultanta pentru finantare 1
ES-B64294473 LABORATORIOS VIRENS, S.L. 1
HE246308 Lux Actuaries amp; Consultants (Cyprus) Ltd 1
23981069-2-43 Neticle Technologies LTd. 1
1924605000 Slovenski gradbeni grozd-GIZ 1
11372235 ST ARCHITEKTEN GmbH 1
05537893 UCAN Productions 1
111950243 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1
0447364394 WEB (Werkervaringsbedrijven) 1
831133152 АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД 1
ATU 16211702 Австрийски социално осигурителен Институт 1
118031239 АВТОТРАНС ООД 1
103598447 Агенда ООД 1
Страница (4/40):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).