English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
0 “БД Център” ООД 10
200325323 “СОНИК СТАРТ” ООД 10
116003561 „ Раломекс“ АД 2
231 140 26417 „European Alliance Against Depression e.V.“ 1
FN 399811 h „Gesellschaft für Arbeit und Bildung der Chance B GmbH“ 1
HU 12233575-2-43 „JOB Személyzeti Tanácsadó Kft“ 1
816088547 „БКС - ВРАЦА” ЕООД 1
834026369 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич 2
27349675 „Гарнетс Консултинг АД“ 1
175906003 „Институт за изследване на обществата и знанието при БАН” 2
930032121 „МАЙО КАУНТИ КАНСЪЛ” с прилежащата му община Касълбар 1
HRB207001 „Проджект Медиа Груп” ООД 1
200026571 „Център за подпомагане, иновации и развитие“ 1
000759047 117.СОУ "Св.св.Кирил и Методий" 1
000668633 123-ТО СУ „Стефан Стамболов” 2
000668640 124 ОУ "Васил Левски" 1
000668747 135-ТО СУ "ЯН АМОС КОМЕНСКИ" 2
000866953 2-РО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "В.ЛЕВСКИ" 1
000344930 4-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.СМИРНЕНСКИ" 1
000668163 59-ТО ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2
000668245 67 Основно училище "Васил Друмев" 1
000668448 92-ро ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 2
000673096 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" 1
570686 Access Earth Limited 1
31573075 ASOCIATIA ALLONS-Y 1
Страница (4/60):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.