English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
175388831 СОФИЯ ФРАНС АУТО ТЪРГОВСКИ И СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ 1 АД (СФА ТСК София 1 АД ) 1
175388802 СОФИЯ ФРАНС АУТО ТЪРГОВСКИ И СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ 2 АД (СФА ТСК София 2 АД ) 1
137187230 Спарки ООД 1
176194530 СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 1
117684874 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР ЕАД 1
000662776 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД 1
000083170 Специално училище за ученици с нарушено зрение ‘Проф. д-р Иван Шишманов’ 1
000669557 Специално училище за ученици с нарушено зрение ‚Луи Брайл‘ 1
126748023 Спортен клуб "Слънце" 1
202313743 СПОРТИНГ БГ ЕООД 1
000895905 Спортно училище „Стефан Караджа”, гр.Хасково 1
000402390 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" 2
000582593 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" 2
000498889 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2
000841947 СРЕДНО ОБЩОБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" 1
000403058 Средно Общообразователно Училище "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Пордим 1
000282382 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" 2
000842685 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" 1
000209992 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "МАКСИМ РАЙКОВИЧ" 2
000342609 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ" 1
000452938 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ" - гр. КРИЧИМ 1
000921727 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" 2
000342630 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 1
000342662 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Стрелча 1
000042654 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2
Страница (53/62):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.