English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000895905 Спортно училище „Стефан Караджа”, гр.Хасково 1
000402390 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" 2
000582593 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" 2
000498889 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2
000841947 СРЕДНО ОБЩОБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" 1
000403058 Средно Общообразователно Училище "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Пордим 1
000282382 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" 2
000842685 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" 1
000209992 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "МАКСИМ РАЙКОВИЧ" 2
000342609 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ" 1
000452938 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ" - гр. КРИЧИМ 1
000921727 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" 2
000342630 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 1
000342662 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Стрелча 1
000042654 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2
000892581 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1
000230656 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1
000182250 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1
000186590 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1
000759225 Средно общообразователно училище „ Христо Ботев” 1
126157440 Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 1
000842646 Средно общообразователно училище „Стефан Караджа“ 1
000962204 Средно училище "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 1
000122463 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ" 2
000123533 Средно училище "Бачо Киро" 2
Страница (54/62):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.