English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000842646 Средно общообразователно училище „Стефан Караджа“ 1
000962204 Средно училище "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 1
000122463 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ" 2
000123533 Средно училище "Бачо Киро" 2
000082264 Средно училище "Васил Левски" 2
000126725 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" 1
000961515 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" 1
000760213 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" 2
000924926 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 3
000341770 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" гр. Ракитово 1
000122844 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 1
000607559 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 1
000151461 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2
000402173 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" - гр. Гулянци 2
000760195 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО ЯСЕНОВ" 2
127071161 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ" 3
000123540 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” 2
103913366 СТИК ЕООД 1
202136182 Стил - Алтънджиян ЕООД 3
104585591 СТОЙЧЕВ-2002 ЕООД 1
121683785 СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД 1
000696327 Столична община 2
0006963270686 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ” 1
0006963270530 Столична община район „Подуяне“ 1
000124026 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ" 2
Страница (54/61):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.