English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
117093184 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРА" 1
000893103 Основно училище „Любен Каравелов”, с. Узунджово 1
176514838 "КОЛИЗЕЙ" 1
176490376 "СПОРТИСИМО" 1
16693582 „PATRONATUL LOCAL AL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII” – KALAFAT (PLIMM – KALAFAT) (Асоциация за малки и средни предприятия, Калафат) 1
01-02-0002647 Magyar Víziközmű Szövetség 1
7010372735 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych 1
129010164 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" 27
000521010 ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК" 1
827144709 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" 2
000208827 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" 1
000086565 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" 1
000451868 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТСКИ СВЯТ" гр. САДОВО 1
000085890 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТСТВО МОЕ" 1
000081244 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЕЗДИЦА" 1
000280610 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЪНЧЕ" 1
118027276 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" 1
000757530 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" 3
000280958 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА" 1
000086686 ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" 1
106633630 ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" С ФИЛИАЛИ 1
000087051 ДЕТСКА ГРАДИНА "НАДЕЖДА КРУПСКАЯ" 1
827144680 ДЕТСКА ГРАДИНА "НЕЗАБРАВКА" 1
000451747 ДЕТСКА ГРАДИНА "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" с.ПОПОВИЦА 1
127638665 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" 1
Страница (1/61):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.