English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
117093184 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРА" 1
000893103 Основно училище „Любен Каравелов”, с. Узунджово 1
176514838 "КОЛИЗЕЙ" 1
176490376 "СПОРТИСИМО" 1
129010164 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" 17
000521010 ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК" 1
000086565 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" 1
000208827 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" 1
827144709 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" 2
000085890 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТСТВО МОЕ" 1
000280610 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЪНЧЕ" 1
118027276 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" 1
000280958 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА" 1
000086686 ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" 1
106633630 ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" С ФИЛИАЛИ 1
827144680 ДЕТСКА ГРАДИНА "НЕЗАБРАВКА" 1
127638665 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" 1
827144698 ДЕТСКА ГРАДИНА "РУСАЛКА" 1
000087336 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛАВЕЙЧЕ" 1
000284173 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛАВЕЙЧЕ" 1
000284084 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" 1
000280602 ДЕТСКА ГРАДИНА N1 "СЛЪНЦЕ" 1
000840613 ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 "ЗДРАВЕЦ" 1
000840638 ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 "ЧАЙКА" 1
000405714 ДЕТСКА ГРАДИНА №1 "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" ГРАД НИКОПОЛ 1
Страница (1/32):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).