English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
108659078 Сдружение "Граждански диалог" 1
108659078 СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ" 1
176529078 СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ-ГР.ЛОВЕЧ" 1
831598614 СДРУЖЕНИЕ "ДВИЖЕНИЕ ПРЕДТЕЧИ" 1
177172005 Сдружение "ДГ Калинка 2017" 1
109560460 СДРУЖЕНИЕ "ДЕБЮТ" 3
110574293 Сдружение "Деветашко плато" 1
176335290 СДРУЖЕНИЕ "ДЕВИН-БЪДЕЩЕ И ИНОВАЦИИ" 1
176406524 СДРУЖЕНИЕ "ДЕСТИНАЦИЯ РАЗЛОГ" 5
000508187 СДРУЖЕНИЕ "ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА" 1
000617891 СДРУЖЕНИЕ "ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ - СМОЛЯН" 2
103309985 СДРУЖЕНИЕ "ДРУЖЕСТВО ПО ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ В БЪЛГАРИЯ" 0
177269594 Сдружение "Евро Проджект" 1
176836198 СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОПА В ДИАЛОГ" 1
176526947 Сдружение "Европейска Асоциация по Нанонауки и Нанотехнологии" 1
117688092 СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА" 2
103875008 СДРУЖЕНИЕ "Е-РЕГИОН ВАРНА" 0
118541320 СДРУЖЕНИЕ "ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ "ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА"" 1
176897226 Сдружение "Закрилници" гр.Монтана 4
177117907 Сдружение "ЗНАМ И МОГА ПОВЕЧЕ" 1
114006110 СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЕ" 2
820174330 СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЕ" 0
177248511 Сдружение "Илкова, Тозова и Кръстева" 1
107026358 СДРУЖЕНИЕ "ИМКА" 1
175998464 СДРУЖЕНИЕ "ИНВЕСТ ЦЕНТЪР БГ" 1

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).