English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
Станимира Николова Христова 3
Станимира Петкова Колева 1
Станимира Тодорова Давидова 1
Станимира Янакиева Димитрова 2
СТАНИСЛАВ БОЖИДАРОВ СОТИРОВ 1
СТАНИСЛАВ БОЙКОВ БАЧЕВ 1
СТАНИСЛАВ ВЪТКОВ ЧЕРВЕНКОВ 0
Станислав Георгиев Иванов 2
Станислав Георгиев Тунов - Експерт в Областен информационен център - Враца 1
Станислав Димитров Статев 1
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЪЛКАНОВ 1
Станислав Йорданов Данев 2
Станислав Людмилов Стoянов 7
Станислав Максимов Станоев - Координатор 1
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКИТАСОВ 1
Станислав Петров Георгиев 1
Станислав Сашев Стоичков 1
Станислав Станимиров Кирилов 0
Станислав Тодоров Гецов 5
Станислав Тодоров Тодоров 2
Станислав Чавдаров Младенов 4
Станислав Щерев Георгиев 0
Станислава Атанасова Борисова 2
Станислава Александрова Бинева 1
Станислава Валентинова Петрова 1

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).