English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
175818090 СДРУЖЕНИЕ "ИНОВАЦИЯ" 2
175818090 СДРУЖЕНИЕ "ИНОВАЦИЯ"" 1
175630455 СДРУЖЕНИЕ "ИНСАЙТ" 20
130956172 СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" 0
000677995 СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ" 0
131288295 Сдружение "Квалификационен фонд" 6
131288295 СДРУЖЕНИЕ "КВАЛИФИКАЦИОНЕН ФОНД" 2
128580229 СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ЕВРОПЕЙСКИ ИНИЦИАТИВИ - ИДЕА" 1
827234868 СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО - РУСЕ" 1
117649250 СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ И КОНЕВЪДСТВО - РУСЕ" 1
176484474 СДРУЖЕНИЕ "КЛЪСТЕР ВАРНА БИЗНЕС КОНСУЛТ" 2
176319628 СДРУЖЕНИЕ "Консулт груп" 1
000703276 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ" 2
176813858 СДРУЖЕНИЕ "КРИБ ПЕРНИК" 0
128503535 СДРУЖЕНИЕ "КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛНА КЪЩА "ПИПИЛОТА"" 0
103819205 Сдружение "Култура и туризъм на Българския североизток" 0
35025040 Сдружение "ЛА МАИДАНЕ" 1
176693120 СДРУЖЕНИЕ "ЛОРДЕС" 1
177164390 Сдружение "Меден Рудник 2017" 1
103979525 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЦЕНТЪР" 2
126063674 СДРУЖЕНИЕ "НАДЕЖДА" 1
121333767 СДРУЖЕНИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ" 1
836223835 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ" 0
1309167400072 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИТЕ ПАЛАТИ/КАМАРИ В БЪЛГАРИЯ - КЛОН ГАБРОВО" 1
130916740 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИТЕ ПАЛАТИ/КАМАРИ В БЪЛГАРИЯ" 2

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).