English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
177154421 ОБЕДИНЕНИЕ "ВАЛЕО-ЛАД" 3
177166815 ОБЕДИНЕНИЕ "ВИДИН - ПСОВ 2017" 1
177001646 Обединение "ГВ 2016" ДЗЗД 1
177006643 ОБЕДИНЕНИЕ "ГДС - РУЕН" ДЗЗД 2
177043798 ОБЕДИНЕНИЕ "ГЕОМЕТРО ЗЕМЛЯНЕ" 1
177129390 Обединение "ГИС АКВА БГ" 1
177115564 Обединение "ГОРНА БАНЯ" 1
176608611 Обединение "Градска среда - Пътстрой Габрово" 1
177062670 Обединение "Градска среда на Габрово 2016 - 2" 1
176857254 Обединение "ДА-СИ" ДЗЗД 3
177311367 Обединение "ДИДЖИТАЛ РИСЪРЧ ГРУП" 1
177249620 Обединение "Димитровград - Програма КАВ 2017" 1
177177772 Обединение "Екоинженеринг - Мездра" ДЗЗД 1
176979919 ОБЕДИНЕНИЕ "ЕКООЦЕНКИ 2015" 1
177160844 ОБЕДИНЕНИЕ "ЕКСПЕРТИ В ДЕЙСТВИЕ" 1
177166509 Обединение "Експрес Консулт - Енерджи" 1
177193029 Обединение "ЕНЕРДЖИ СТРОЙ" 1
177172946 Обединение "ЕНЕРЖИ БИЛД"ДЗЗД 1
177293257 Обединение "Енигма" ДЗЗД 1
177125471 ОБЕДИНЕНИЕ "ЕРС ИНФРА" ДЗЗД 3
177188053 ОБЕДИНЕНИЕ "ЗА КРАСИВО ХАСКОВО" ДЗЗД 1
177160342 Обединение "Заедно можем" 1
176989660 Обединение "Звънче Берковица" 1
177148728 Обединение "Зелена среда" 1
177133562 Обединение "Инженеринг 2017" 2

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).