English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
123737210 МЕДИНА МЕД ООД 2
202990026 МЕДИНФОРМ ЕООД 0
104591295 МЕДИТЕХ-2 ООД 0
103765736 МЕДИТРЕЙД ЕООД 0
Медицинска сестра и Социален работник 3
201327314 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ ФИ ХЕЛТ АД 2
114517749 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - БЕЛ МЕДИК ЕООД 1
813143746 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1-ДЪЛГОПОЛ ЕООД 0
104525231 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД 1
817031403 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - АПОГЕЙ - Д-Р АНГЕЛОВ, С-ИЕ СД 1
131191679 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФЕМИНА ЕООД 0
204527831 Медицински център Червен бряг ЕООД 0
Медицинско лице за предоставяне на здравни грижи и медицинско наблюдение на лицата с увреждания и техните семейства 1
160100650 МЕДИЯ ГРУП 24 ООД 0
115149830 МЕДИЯ ДИЗАЙН ООД 4
200933496 МЕДИЯ ДИЗАЙН СОЛУШЪНС ЕООД 3
200287812 МЕДИЯ ДИСПЛЕЙ ООД 1
200166102 Медия Зуум ООД 1
200571168 МЕДИЯ КРОС ЕООД 1
201527922 МЕДИЯ ПЛЕЙ ЕООД 1
148143728 МЕДИЯ ПЛЮС ЕООД 3
201551841 МЕДИЯ ПОЙНТ ЕООД 1
201081338 МЕДИЯ ПРОДУКТ ЕООД 1
175181462 МЕДИЯ САЛЮШЪН СТУДИО ЕООД 1
202724627 МЕДИЯ ТРЕЙД ЕООД 0

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.