English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
000682469 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" 2
176302689 СДРУЖЕНИЕ "НЕКАЕМ" 2
104641508 СДРУЖЕНИЕ "НОВ ИЗБОР" 3
104641508 Сдружение "Нов избор" 1
176965855 СДРУЖЕНИЕ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ" 1
120547138 СДРУЖЕНИЕ "НОВИ ХОРИЗОНТИ" 1
175915550 СДРУЖЕНИЕ "НЮ ЛАЙФ - НОВА ЗАГОРА" 3
130224400 Сдружение "Образование и културно наследство" 2
177172056 Сдружение "Образователна инфраструктура Монтана 2017" 1
175733747 СДРУЖЕНИЕ "ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ-ТУНДЖА" 2
117542138 СДРУЖЕНИЕ "ПАРТЬОРСТВО РУСЕ" 1
176022121 Сдружение "Поколения" 0
176739799 СДРУЖЕНИЕ "ПРАКСИ-ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ, АДАПТИВНОСТ, КРЕАТИВНОС И СОЦИАЛНА ИНИЦИАТИВА" 0
176649978 СДРУЖЕНИЕ "ПРЕДПРИЕМЧИВА МЛАДЕЖ" 1
175811142 СДРУЖЕНИЕ "ПРО.ЮТИЛИТИС КЛУБ" 4
175322475 СДРУЖЕНИЕ "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА" 1
177273124 Сдружение "ПЪТПРИБОР - Г.Е.С." 4
102614432 СДРУЖЕНИЕ "РАВНОВЕСИЕ" 4
102614432 Сдружение "Равновесие" 1
114063022 СДРУЖЕНИЕ "РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ" 2
114063022 Сдружение "Развитие на личността и човешките общности" 1
177003362 СДРУЖЕНИЕ "РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ" 2
177003362 Сдружение "Развитие на социалния капитал" 1
120552982 СДРУЖЕНИЕ "РАЗВИТИЕ ХХI ВЕК" 2
117689558 СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА ШИВ.И КОЖУХ. ПРОМИШЛЕНОСТ В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН ПЛАНОВ РАЙОН" 2

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).