English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
203661489 СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД 61
Теодора Стефанова Колева 1
201346249 ТЕРА ПРИНТ ПЛЮС ООД 6
203661172 ТИК КОМПЮТЪРС ЕООД 1
203655778 Ушилков М ЕООД 1
202718649 ХЕПИ ФИТ ГРУП 3
Цветана Цвяткова Карнакова 1
3077422837 ЮРОПИЪН АЛАЙЪНС ФОР ИНОВЕЙШЪН Н.О. - чуждестранно нефизическо лице 0
Даниела Валентинова Желязкова 2
Камелия Божидарова Радева 3
Никола Алексиев Кибритев 2
Страхил Веселинов Карапчански 2
203548274 „ГЮРСАН КОНСТРАКШЪН МАШИНС” ЕООД 4
121396123 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД 30
203775927 Стимекс Интернешънъл ЕООД 1
203689702 "АЙКОНИ 2015" ЕООД 0
131163854 "БУРМЕКС ЛБ" ООД 6
200796663 "ПроАктив Тийм" ЕООД 14
43543 “Швартманс Машиненбау“ ГмбХ 1
Еленка Костадинова Димитрова 3
202318594 Инфо Трейнинг ООД 45
177024506 Консорциум "ДД-Проактив" ДЗЗД 1
Пламена Венциславова Пасева 1
Стефан Ангелов Камберов 2
203537452 " Авангард Аутдор" ЕООД 2
Страница (4/845):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.