English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
Павлин Валентинов Петров 1
Павлин Илиев Коджахристов 0
ПАВЛИН ТОДОРОВ ПЕТРОВ 2
Павлин Цалов 1
Павлина Георгиева Василева 1
Павлина Георгиева Ветрилова 2
Павлина Георгиева Иванова 1
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 2
Павлина Гюрова Кънева 4
Павлина Дичева Петрова- Гецова 1
Павлина Иванова Иванова 2
Павлина Йорданова Петрова 0
Павлина Климентова Салпарова 1
Павлина Красимирова Вичева 1
Павлина Любенова Сербезова 1
Павлина Любомирова Гидикова-Гешева 1
Павлина Мичева Нанева 2
Павлина Петрова Евтимова - Атанасова 1
Павлина Петрова Станчовска - Административен сътрудник 2
Павлина Савова Йончина 1
Павлина Стефанова Боюклийска 1
Павлина Стоянова Павлова 2
Павлина Тодорова Вангелова 2
Павлинка Вангелова Ламбова 1
ПАВЛИНКА ЙОРДАНОВА МАКСИМОВА 2

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).