Изпълнители

Наименование на организацията Брой договори
106071261 ЕТ "АГОРА-ПЛС - ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА СТОЯНОВА" 0
106623902 "БДМ-АУТО ГРУП" ООД 2
175259627 "БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД" ООД 27
115791653 "ДИМАТ - ГАНЧЕВИ" ООД 1
201608153 "Само строй" ЕООД 1
121237498 “ММ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД 1
131395219 „ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД 5
9999999999 GERMAN STARTUPS SERVICEamp;EVENT GMBH 0
Абидин Мехмед Хаджимехмед 4
Асен Янков Хаджиев 5
Ваня Димитрова 1
Веселина Бойчева Таралова - Ръководител проект 1
Вяра Георгиева Димитрова 1
201557566 Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД 13
202364855 ЕТ СПЕКТЪР 83 - ГЕРГАНА СОТИРОВА 1
203785426 ЖЕЛЯЗКОВ ЛОГИСТИК ООД 1
000885099 Кооперация "ПАНДА" 92
Марийка Тенчева Христозова 3
Мюмюне Хасан Ибрям 9
Николинка Колева Любенова 1
Нина Стефанова Нинова 1
177025907 ОПРР - КОНТРОЛ 2016 ДЗЗД 1
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 1
Петър Георгиев Абрашев 4
131426974 Софена ЕООД 0
203661172 ТИК КОМПЮТЪРС ЕООД 1
Цветана Цвяткова Карнакова 1
Даниела Валентинова Желязкова 2
Камелия Божидарова Радева 2
Никола Алексиев Кибритев 1
Страхил Веселинов Карапчански 2
121396123 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД 13
203775927 Стимекс Интернешънъл ЕООД 1
200796663 "ПроАктив Тийм" ЕООД 1
Еленка Костадинова Димитрова 2
202318594 Инфо Трейнинг ООД 29
177024506 Консорциум "ДД-Проактив" ДЗЗД 1
Пламена Венциславова Пасева 1
Стефан Ангелов Камберов 2
126723511 " АТА-СТРОЙ" ООД 0
114600294 " Бенстар" ЕООД 9
102698430 " Братя Блецови " ООД 1
175259627 " БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД" ООД 2
101622020 " ВСИ - КО" ЕООД 1
202179625 " Голди лукс" ЕООД 1
204257528 " Джи Пи Груп" АД 3
200705749 " ЕКВИТАС КОМЕРС " ООД 4
102879014 " ИНЖ ПРОЕКТ" ООД 3
200079989 " Кредо-3М" ООД 1
200589465 " Лили стил - ЛМ" ЕООД 1
114689243 " Луки" ЕООД 1
114622006 " МЕДИАТЕХ" ЕООД 5
203456961 " МЕЛ 5" ЕООД 0
202123605 " МЛАДЕНОВ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1
123732779 " НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК " ЕООД 1
000304455 " Нова Деница М" - АД 1
114549166 " Розен - Монов" ООД 1
998806700 ""Акмон"" АТД 0
101626378 ""АСТРА-ПРИНТ" ЕООД 1
200990173 ""ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ" ООД 2
202564293 "1 - КОМПЛЕКСЕН ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ" ЕООД 1
203440284 "3 ТМ" ЕООД 1
126729838 "Eко Традекс Груп" АД 6
126720807 "EН АР Консулт" ЕООД 15
160045570 "А И С АРТ МЕТАЛ" ООД 1
203656200 "А.П.М.- КРЕАТИВ" ЕООД 3
200097026 "А2 ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 1
200819418 "АБАКУС ОДИТИНГ" ЕООД 4
200490168 "АБАТИ" АД 2
109577883 "АБВ НАПРЕДЪК" ООД 3
160077543 "АВ КОНСУЛТ" ООД 2
112594024 "АВАЛ" ООД 2
121165458 "Аванте" ЕООД 1
204270205 "АВАНТЮРИСТ" ЕООД 0
200686131 "Аватари" ООД 2
203667570 "АВС ПроФайър" ЕООД 1
204293563 "АВТО СКИЛЛЕР ТРАНС - 1" ЕООД 1
103561146 "АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ" ЕООД 0
831643461 "Автомагистрали" АД 0
000275929 "АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ" 7
103759690 "Автотрейд СА" ЕООД 4
201132633 "АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ" ЕООД ГР.СОФИЯ 1
204227410 "АГЕНЦИЯ СРЕБЪРЕН КЛЮЧ" ООД 1
131321699 "АГОРА 66" ООД 1
121758166 "Агроводинвест" ЕАД 6
177131508 "АГРОВОДИНВЕСТ-ДИАМАНТ БГ" ДЗЗД 1
204348045 "АДАСА 7"ЕООД 1
175047634 "Адванс бизнес консултинг" ООД 1
203764507 "АДЖЕНТИ ГРУП" ЕООД 3
202724214 "Адика Трейд" ЕООД 1
203431926 "Ай енд ди билд" ООД 5
202065785 "АЙ ОФИС" ООД 7
175215364 "Ай Ти Ди Груп" ЕООД 0
113593402 "АЙ ТИ МАНИЯ" ЕООД 1
200089054 "АЙЛИН 600" ЕООД 1
204104596 "АЙМЕГ" ЕООД 1
201627068 "АЙ-РИСЪРЧ" ЕООД 5
175203204 "АЙСЛИН - 2002" ЕООД 1
202001416 "АКАУНТ МЕНИДЖМЪНТ 2012" ЕООД 1
201830570 "АКВА ЕКОПРОЕКТС СИСТЕМС" ООД 0
102078098 "АКТИВ Р" ЕООД 1
201995489 "Алве Консулт" ЕООД 2
200934751 "АЛВЕС ОФИС" ООД 1
203648552 "АЛДЕБАРАН 68" ЕООД 3
202056238 "Алианс Ауто Варна" ООД 2
202896153 "АЛЛУР"ООД 5
111530652 "АЛМУС ФАРМА" ЕООД 1
831238242 "АЛНЕД МЕДИКАЛ" ЕООД 5
201232990 "Алпи - 2010" ООД 1
203484487 "Алфа Билд Инженеринг" ЕООД 3
201846891 "Алфа-Билд Консултинг" ЕООД 1
176170497 "АЛФА-М-РУБИКОН" 6
175288770 "Алфасист инженеринг" ООД 0
203804097 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ХЮ ДЕНТ" ЕООД 1
831589871 "Амо" ЕООД 8
831307877 "Амос Спорт - Слава Василева" ЕТ 4
813069812 "АМУРА КОНСЕРВ -68" ООД 1
130910919 "АМФИОН" ЕООД 0
200956559 "Анастас-Ф"ЕООД 1
175427330 "Ангел Райковски" ЕООД 1
200470094 "Анджелистрой" ЕООД 1
102010485 "АНДИКА 2001" ЕООД 3
101790776 "Анед консулт" ЕООД 9
101790776 "АНЕД КОНСУЛТ" ЕООД 1
126729311 "Ани и синове" ЕООД 1
200284346 "АНКОР А ДЖЕНТЕ" ЕООД 6
200139525 "АННА-МАРКЕТ" ЕООД 1
202722455 "АНС КОНСУЛТИНГ" ЕООД 3
202722455 "АНС КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1
201004548 "Апис комерс М" ЕООД 1
175046596 "АР ДЖИ БИ" ЕООД 1
204086205 "АР СОФТ" ЕООД 1
203938388 "АРА МОТОРСПОРТ" ЕООД 0
117032128 "АРГО" ЕООД 2
117032128 "Арго"ЕООД 1
175306558 "АРЕН" ЕООД 0
147098550 "АРИСТИДОВ ЕНД КО." ООД 1
131342063 "АРК Метрология" ООД 10
107583827 "АРК ПРОЕКТ" ООД 5
102974277 "Арт Дизайн Студио"ООД,със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,ул.Сливница"№28 1
203224660 "АРТА ПРИНТ" ЕООД 1
202376380 "Артипо" ЕООД 25
202376380 "АРТИПО" ЕООД 1
148042832 "АРХИС ПРОЕКТ" ООД 1
131544346 "АРХОНТ" ЕООД 3
201231503 "АРХПРО-ПР" ООД 1
202020822 "АС ОРЕЛ 1" ООД 1
121692528 "АСО СОФИЯ" ООД 1
127059038 "Аспект" ООД 13
204012735 "Астатера" ООД 1
200105327 "АСТРЕЙД ВАРНА" ЕООД 1
200967064 "АТАГЛАС" ООД 0
812018761 "АТИКА - Р5" ООД 1
203711910 "АТ-Консултинг" ЕООД 1
130026450 "Атлас травелс" ЕООД 10
040974278 "АТЛАСКОМ" ООД 1
201867679 "Атон МИ" ООД 3
130332479 "АТС - България"ООД 14
130332479 "АТС - България"ООД 3
121854492 "Аудио Видео Консулт" ООД 4
130029037 "Ауто Италия" ЕАД 0
200660325 "АУТОМАТОР" ООД 3
131331476 "БАЛКАН ОДИТ" ООД 1
121116614 "Балкан-Експрес-Консулт"ЕООД 5
811169550 "Балканстрой инженеринг груп" АД 0
175127678 "Балканстрой София " АД 0
202023252 "Банско Фууд" ЕООД 1
177138214 "Бау център - красива България" ДЗЗД 1
201573898 "Бацалов" ЕООД 1
124000935 "БГ ТРАНС" АД 2
175405647 "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД 0
104695988 "БЕК-1" ЕООД 0
175313490 "БЕЛЕР-МЕДИКЪЛ" ООД 1
200852966 "БЕНТ ОЙЛ" АД 3
131112183 "БенчМарк Груп" АД 8
117004602 "БЕТА-96" ООД 3
201633690 "БИ - ПРОМОУШЪН" ЕООД 1
204292739 "БИ ДЖИ ЕС" ЕООД 9
131501195 "БИ ЕН АЙ СТУДИО" ООД 1
103965174 "Би Енд Уай" ООД 1
175245872 "БИ ЕС ПРОЕКТ"ЕООД 2
204314744 "Би Промоушън 1" ЕООД 1
131074505 "БИАС М" ЕООД 0
203555176 "БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР" ЕООД 8
175220876 "БИК - Българска издателска компания" АД 1
203829549 "БИЛДЕНЕРДЖИ" ООД 13
203829549 "БИЛДЕНЕРДЖИ" ООД 2
201947157 "Билдком БГ" ЕООД 3
202600768 "БИЛДСТРОЙ КО" ООД 2
177003832 "БИЛДЪР АРХ" ДЗЗД 1
200242286 "БИМ Консултинг" ООД 4
200186788 "БИС СИСТЕМ" ЕООД 1
FN409644v "Битумна" ГмбХ 0
203987346 "Благоевград Инвест 2016 " ЕООД 7
160084089 "БЛАГОЙ КИРКОВ" ООД 1
833101655 "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСОТА" ЕООД 1
IT 01653120137 "БЛМ" АД 1
200685734 "БЛЪШ" ЕООД 12
175328503 "БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 1
200019629 "Боби Транс 65" ЕООД 1
204226109 "БОКИ БГ" ЕООД 1
131325345 "БОЛКАН МИЙЛ" ЕООД 1
203510601 "БОН - ИГ" ЕООД 0
201062836 "БОНЕВ ПРОЕКТ" ЕООД 1
117620882 "БОРОИМПЕКС" АД 15
202301417 "Бразил трейд" ЕООД 3
125504742 "Братя Великови" ООД 20
147146949 "Брилянт - Слънчев бряг" ООД 0
203515331 "Броника" ЕООД 1
831642181 "БТК" ЕАД 84
130188559 "Бул Строй Контрол Инженеринг" АД 3
177181258 "БУЛ ТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД 1
131454863 "Булмакметал" ЕООД 1
130408101 "БУЛСАТКОМ" ЕАД 1
203482059 "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ООД 0
115784032 "БУЛТЕКС 99" ЕООД 36
115784032 "Бултекс 99" ЕООД 3
203403503 "БУЛТРОМ 1" ЕООД 0
812114464 "БУРГАСБУС" ЕООД 3
131163854 "БУРМЕКС ЛБ" ООД 1
147048424 "БУСОФТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД 0
831642181 "Българска телекомуникационна компания" ЕАД 6
203256099 "Българска тренинг група" ЕООД 1
175123092 "БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ" ООД 4
200067887 "Българска финансова група" ООД 25
121396123 "Български пощи" ЕАД 2
200716763 "Вагел" ЕООД 0
121233279 "Ваканция" ООД 3
177154421 "ВАЛЕО ЛАД" ДЗЗД 1
202227109 "Валера-77" ООД Тополовград 1
120600466 "Валфарм"ЕООД 1
130838416 "ВАМОС' ООД 8
103275063 "ВАРНА ОБОРОТ" ЕООД 1
119651079 "ВАСИЛЕВ" ЕООД 1
203765395 "ВАСС Консулт" ООД 1
102603425 "ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ" ООД 9
25109499 "ВГБ 97" ООД 1
831262097 "ВЕ и ХА България" ЕООД 3
106542959 "ВЕГА - 21"ООД 1
832072567 "ВЕГА" ООД 1
114547404 "ВЕДИКОМ" ЕООД 3
120614786 "Везар" ЕООД 2
121881009 "Венина 99" ЕООД 1
202517094 "ВЕРА СТАИЛ 8” ЕООД 1
103836699 "ВЕРИГА ДОМИНО" ЕООД 7
147026355 "ВЕРТИКАЛИ" ЕООД 2
202711793 "Вертинет"ЕООД 1
114616366 "ВЕСЕЛИН БАЛЕВ" ЕООД 33
175396059 "Виа Конструкт Груп" ЕООД 1
831241014 "ВИА ПЛАН" ЕООД 2
831241014 "ВИА ПЛАН" ЕООД 1
203241550 "ВИГАМ" ЕООД 3
203241550 "ВИГАМ" ЕООД 1
200008472 "ВИДА СЕЙФТИ" ЕООД 1
123715922 "Видьо Димитров Флуид Пауър" ООД 3
115039437 "ВИиРУС" ООД 1
200444361 "ВИКТОРИЯ-ПМ"ЕООД 1
203867329 "ВИП ПРОЕКТ БГ" ЕООД 6
203867329 "ВИП ПРОЕКТ БГ" ЕООД 1
117629657 "ВИП СТИЛ" ЕООД 1
119606041 "Витал" ООД 8
26823357 "Витковице Пауър Инженеринг" АД 0
203295695 "ВКК" ЕООД 1
204219357 "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ" АД 1
812115210 "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас 0
816090199 "Водоснабдяване и канализация" ООД Враца 1
130592391 "В-СОНИКС СИСТЕМС" ЕООД 0
030037129 "ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ И СИЕ" СД 2
107046357 "ГАЛ КОМЕРС" ЕООД 0
200678992 "Галчев Инженеринг" ЕООД 0
202956725 "ГАМА БГ" ЕООД 1
030232620 "ГАМА/СОФИЯ" ЕООД 1
126182689 "ГАРАНТ - 2000" ЕООД 1
108620844 "ГАРС" ЕООД 2
115345761 "ГБС - ПЛОВДИВ" АД 2
102930722 "Геа Строй" ООД 1
204549105 "Генински строй консулт" ЕООД 1
130959695 "ГЕОАРХ" ЕООД 0
200655958 "Геоид - Ч" ЕООД 2
175102326 "ГЕОСТРОЙ" АД 0
115828315 "ГИГАХЕРЦ" ЕООД 2
103152847 "ГИФ"ЕООД 11
HRB205220 "ГЛИЙСЪН -ПФАУТЕР МАШИНЕНФАБРИК" ГМБХ 1
201452206 "ГЛОБАЛ ГРУП СОФИЯ" ООД 1
175407623 "ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ" ООД 21
200055618 "ГОДУМ 2008" ЕООД 0
115890594 "Гранд Плюс" ЕООД 2
831716285 "Грант Торнтон" ООД 3
202880897 "ГРИЙН КОМ" ЕООД 1
131418721 "Грийн офис" 1
000471059 "Гърков Консулт" ЕООД 1
203394328 "ГЪРКОВ КОНСУЛТ" ЕООД 10
175400479 "Д енд Д консултинг" ООД 0
104639352 "Д МЕДИЯ" ООД 8
833092882 "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД 4
202276782 "Дайв Инженеринг" ООД 0
200369280 "ДАКАРХ" ЕООД 3
202296952 "Дана медикал" ЕООД 1
201731800 "ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1
175411835 "Дара адвъртайзинг" ЕООД 1
115534833 "ДАРМЕД" ООД 1
131180005 "Дасян" ЕООД 0
203212843 "ДВН ПРОЕКТ" ЕООД 1
202181601 "ДГСС" ЕООД 1
128511037 "ДЕБИТЕКС" - ООД 0
200772025 "Девелоп Ю" ООД 0
176966487 "ДЕВИН ЕФ ЕН" ДЗЗД 4
124522851 "Дезинфекционна станция Добрич" ЕООД 1
200146968 "ДЕЗИРА - С" ООД 13
203648919 "Дейли фудс" АД 1
201811997 "Декатлон България" 1
160117492 "Декса петрол" ООД 1
103946722 "Декуманус" ООД 0
202223908 "ДЕЛТА СЪРВИЗ БГ" ЕООД 3
201202576 "ДЕЛТА-Инвестмънт Груп"ЕООД 1
200079843 "ДЕНИК ЛИФТ" ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1
119679468 "ДЕНС - 91" ЕООД 2
119679468 "Денс - 91" ЕООД 0
104068117 "Дентасвет - 1" ЕООД 0
131022750 "Дентатехника" ЕООД 2
203456790 "ДЕТЕКТИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1
175362516 "ДЕТЕЛИНА 7" ЕООД 1
175391891 "Джей Пойнт Плюс" ООД 1
131145678 "Джей Пойнт" ООД 1
CY10239590D "Дженаро Ентерпрайсиз" ООД 1
030269049 "Дженерали Застраховане" АД 25
030269049 "Дженерали Застраховане" АД 1
202648072 "Дженеръс Ауто" ЕАД 4
203088819 "ДЖИ ЕС ЕМ БГ" ЕООД 1
131124561 "Джи Пи Груп" ООД 0
203554028 "ДЖИ ТЕХ 3" ЕООД 1
201798172 "ДЖИМБО КОМЕРС" ООД 2
203503521 "ДЖОВАНИ 1989" ЕООД 0
203763323 "ДЖУЛИАНО ФЕШЪН" ЕООД 3
176843634 "ДЗЗД Консорциум "Благоустрояване Варна" 2
176920739 "ДЗЗД ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ" 8
121718407 "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД гр. София 2
121718407 "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ"ЕАД 32
201557566 "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД 119
201158329 "ДИ РАЙ" ЕООД 2
200831776 "ДИАМАНТ -88" ЕООД 1
116550018 "ДИАНА" ЕООД гр.Кубрат 1
200781953 "Диверсо С" ЕООД 3
131388712 "ДИДЖИТАЛ ФОРМАТ" ЕООД 1
175385689 "ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО" ООД 2
120552797 "ДИК" ООД 1
202252404 "ДИМ МАР 2012"ЕООД 3
203474856 "ДИМИСЕТ"ЕООД 3
200973633 "ДИМИТРИНА ИВАНОВА - ОДИТ" ЕООД 7
120549192 "Диолен" ЕООД 3
128559808 "ДИТОН" ООД 1
117679603 "ДМВ" ЕООД 1
200919660 "ДМД Компютърс" ЕООД 1
104639352 "Д-Медия" ООД 2
102918862 "ДОКТОР ВЕТКО - 1" ООД 5
124048570 "ДОМИ 97" ООД 0
118044539 "Домремонтстрой - 99" ЕООД 6
201384068 "ДОМЪТ" ООД 1
116504309 "Д-Р РОСИЦА ДИМИТРОВА" АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕТ 1
204043296 "ДРОН 1" ООД 1
108565579 "ДУРАЛ" ООД 0
175108496 "ДЪ НЕТ" ЕООД 4
101540598 "ДЪГА 2000" ЕООД гр. Благоевград - Договор канцеларски материали 1
0006950180043 "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" Е ДИРЕКЦИЯ КЪМ НС - ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ 0
201454577 "Е АВАНГАРД ПРОЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД 2
131022654 "Е Принт" ООД 2
203727875 "ЕА ПРИНТ" ООД 2
114613320 "ЕВЕЛИН КОМЕРС" ООД 32
115552190 "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД 10
831478586 "Евро Алианс тунели" АД 0
147079030 "Евро бизнес консултинг груп" ЕООД 2
101658372 "ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК" ЕООД 1
203425072 "Евро проект партнърс" ЕООД 1
175145205 "Евро хамали" ЕООД 0
175453916 "ЕВРОКОНСУЛТ - СЕЛ" ООД 0
202127176 "Евроконсулта" ЕООД 2
176939337 "ЕВРОКОНСУЛТИНГ" ДЗЗД 1
202566465 "ЕВРОКОХЕЗИЯ" ЕООД 2
201067235 "ЕВРОЛАНД БГ"ЕООД 0
040186203 "ЕВРОМАРКЕТ - БРД" ООД 72
131124118 "Евромаркет Аутомотив" АД 5
040186203 "Евромаркет БРД" ООД 0
175175071 "ЕВРОМАРКЕТ ГРУП" АД 0
130185141 "ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС" АД 11
131433890 "ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" АД 5
200149099 "ЕВРОПАЙП - М" ЕООД 2
200464480 "Европейска здравноосигурителна Каса" Застрахователно акционерно дружество АД 1
200821807 "ЕвроПрограмКонсулт" ЕООД 6
114674768 "ЕВРОСТРОЙ РН" ЕООД 6
121128591 "Евротест-контрол" ЕАД 0
130356416 "ЕВЪР ДРИЙМ" ООД 5
200970046 "ЕИВ" ЕООД 0
200177935 "ЕКА СТУДИО" ЕООД 5
126721599 "Екип-МГ" ООД 4
118542237 "Еко - термо - строй" ЕООД 0
177187115 "Еко билд 2017" ДЗЗД 2
201014089 "ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД 1
202112911 "ЕКО ОФИС БГ" ЕООД 6
201934149 "Екоджен"ООД 1
108507750 "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 5
115876769 "ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ"ООД 0
204117138 "ЕКОСПОТ КОНСУЛТИНГ" ООД 1
111582179 "ЕКОСТРОЙ КОНСУЛТ" ЕООД 0
203909760 "Екотерм-01" ЕООД 0
203784431 "ЕКОТРАНС СВ" ЕООД 1
200756576 "Екс Мед Консулт" ЕООД 1
131425114 "ЕКСА" АД 0
201869057 "ЕКСПАРТ КОМ" ЕООД 1
103508542 "ЕКСПЕРТ М-ОДИТ" ООД 1
176728240 "Експертен пул -България" СНЦ 1
200773433 "ЕКСПЕРТПРОЕКТ" ЕООД 1
114121696 "ЕКСПРЕСИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 0
103816814 "Екстрийм България" ЕООД 0
200006133 "ЕЛАВЕ ТЕРАПИ" ЕООД 7
111503228 "Електрон М" ООД 3
114037718 "Електроника и Софтуер" ООД 1
103558125 "ЕЛИТ КАР" ООД 11
103558125 "ЕЛИТ КАР" ООД гр. Варна - Договор специализирано транспортно средство 2
131398902 "ЕЛИТ ПРЕС КЪМПАНИ" ЕООД 1
201803705 "ЕЛИТ СТРОЙ 6" ЕООД 2
103827967 "ЕЛМАРК ГРУП" ЕООД 1
131128351 "ЕМ ДИ 2" ЕООД 1
201532976 "Ем Консулт Финанс" ЕООД 15
119009078 "ЕМ СИ ВИ-96" ЕООД 1
203822309 "ЕМАРДИ" ООД 0
204553324 "Емджи трейдинг 17" ЕООД 7
127603479 "ЕМОНА" ЕООД 2
204232496 "ЕН ОУ ВИ КЪНСАЛТИНГ" ЕООД 11
203069879 "ЕНЕРДЖИДИЗАЙН" ЕООД 1
203069879 "ЕНЕРДЖИДИЗАЙН"ЕООД 2
176999462 "ЕРА 2015" ДЗЗД 1
201844723 "ЕРИДАТЕКС" ЕООД 1
202463675 "ЕРК СИСТЕМИ" ЕООД 1
200571378 "ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ" ООД 4
131256408 "ЕС ТИ БИ ЕС" ООД 6
175450795 "ЕС"- ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ" ЕООД 19
177026813 "Е-СКАЛИБУР" ДЗЗД 3
203855608 "Ескаргот 1994" ЕООД 0
124141494 "ЕСМ" ЕООД 2
112639195 "ЕСПАС АУТО" ООД 32
831747245 "ЕСРИ България" ООД 4
831747245 "ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ" ООД 1
203271507 "ЕТА - Желева" ЕООД 1
130824459 "Ефект 2002" ООД 10
202514778 "Ефектива" ЕООД 2
115948873 "ЕХСОМ" ЕООД 1
202528646 "Жар Клъстер" ООД 1
115813781 "ЖИЗАТЕКС" ООД 2
104032530 "ЖИЛСТРОЙ -96" ООД 1
118516694 "ЖОАН" ЕООД 1
822114822 "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - ПАЗАРДЖИК" ЕАД 3
040638060 "ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"" АД 9
112517483 "ЗАРЯ-2000"ЕАД 1
121265177 "Застрахователно акционерно дружество ОЗК-Застраховане" АД 3
200876536 "ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ" ООД 2
115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 6
204047348 "ЗЕНИТ КОНСУЛТ АМ" ЕООД 3
813095472 "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" AД 1
124640967 "ЗОНА АртПРИНТ" ЕООД 3
124640967 "Зона АртПринт" ЕООД 1
175375036 "ЗОНА ДОМ" ООД 0
114653133 "ЗОЯ ПАСКАЛЕВА" ЕТ 1
105048306 "Зърнени храни Видин 99" АД 1
203599888 "И.Д. Фамилия" ЕООД 2
102182129 "ИВ ТРЕЙД" ООД 6
105559083 "Иванов и Нешев Комерс" ООД 2
175152418 "Ивент Дизайн" ООД 1
121329263 "Ивет - П.К.И." ЕООД 1
114635815 "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ" 5
203530917 "ИВП профит" ЕООД 1
106025431 "ИВРА" ЕООД 3
131127235 "Ивт Консулт" ЕООД 0
175003876 "Игъл Софтуер" ООД 1
833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "АБ" ЕООД 16
833034039 "Издателска къща АБ" ЕООД 2
203908982 "ИЗЗИ ПРИНТ" ЕООД 6
203622171 "ИЗОГРУП-АВД" ООД 1
131449898 "ИЙТ УЕЛ" ЕАД 2
131192254 "ИКАР КОНСУЛТ" АД 0
203494499 "ИКОМ ИНТЕЛЕКТ - ХАСКОВО" ЕООД 1
824057626 "ИКоМС" ЕООД 4
204159824 "ИЛДАН - 2016" ЕООД 2
130138798 "ИЛИЯ БУРДА" ЕООД 2
131269537 "ИМЕЛ ДИЗАЙН"ООД 1
202670784 "ИМИДЖ ФАКТОРИ" ЕООД гр. Благоевград - Договор информационни материали 1
131469630 "ИМОЛИБЯРЕ" ЕООД 1
203500062 "ИМОТИ 85" ЕООД 1
103780574 "ИМПУЛС-К-2002" ООД 1
108682002 "ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД 0
201495727 "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД 3
120523016 "ИНВЕСТСТРОЙ" ЕООД 1
160051420 "ИНВИКТУС" ЕООД 3
040931857 "ИНЕКС - ПРОЕКТ" ООД 1
201657531 "ИНЕРКОМ" ЕООД 5
177181308 "Инженеринг Младост 104" ДЗЗД 1
114078736 "Инжстрой" ЕООД 1
813103524 "Инжстройинженеринг" ЕООД 4
200983990 "Иноватек" ЕООД 4
131276607 "ИНОВЕЙТИВ СЪЛУШЪНС" ООД 1
202812080 "ИНСТИТУТ ЗА МЕНИДЖМЪНТ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ - ГАНТТ" ЕООД 2
175135333 "ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЛЕЕНЕ И ЛЕЯРСКИ ТЕХНОЛОГИИ" АД 1
831144533 "Институт по транспорт и комуникации" ООД 1
204456672 "Интегра конект" ЕООД 2
202924485 "ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕООД 3
825371220 "ИНТЕЛ ДИЗАЙН" ЕООД 8
200012741 "ИНТЕЛАДВАЙЗЪРС" ЕООД 1
175432092 "ИНТЕР БИЛД И КО" ООД 0
111560033 "ИНТЕР КОНСУЛТ" ЕООД 4
110029873 "ИНТЕР" ЕООД 3
121005553 "ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД 2
131524330 "ИНТЕРКОНСУЛТ НОВА" ЕООД 2
204379234 "Интернешънъл ТТ 1" ЕООД 1
177150939 "ИНТЕРНОРМ" ДЗЗД 3
203570057 "ИНТЕРПРОКОНСУЛТ" ЕООД 1
203570057 "ИНТЕРПРОКОНСУЛТ" ЕООД 1
121115366 "ИНТЕРПРОМ" ЕООД 0
202318594 "Инфо Трейнинг" ООД 6
200192727 "ИНФОВИЗИОН" ЕООД 5
117543293 "Инфоел" ЕООД 3
203398419 "ИНФО-М" ООД 1
200301621 "ИНФОСИСТЕМС.БГ" ООД 1
130085865 "ИНФОТЕХ" ООД 2
204342601 "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД 2
202720900 "ИНФРА ПРО КОНСУЛТ" ООД 1
200762045 "ИНФРАПРО" АД 1
130349902 "Инфрапроект консулт" ЕООД 1
203476939 "ИПК БИЗНЕС" ЕООД 1
831040520 "ИСА 2000" ЕООД 3
176629445 "ИСИТ Девелопмънт"ДЗЗД 1
130552023 "ИССЕ" ООД 0
131135755 "И-Финанси" ЕООД 1
202199916 "Ичко Инков"ЕООД 1
103840135 "ЙОРДА"ООД 1
201236767 "Йордан Йорданов ПБ Добрич"ЕООД 1
204184845 "ЙОРДАНОВИ 16" ООД 1
203105084 "К енд М КЕТЪРИНГ" ООД 0
126659329 "К и М Консулт Инженеринг" ЕООД 2
831666823 "К1 Електроник" ООД 1
200799937 "КА ЕЛ ОФИС" ООД 9
131253426 "КАВАНГАРД" ЕООД 4
131253426 "КАВАНГАРД" ЕООД 2
200656167 "Калорал" ЕООД 0
124642391 "Камю" ЕООД 0
101777113 "Канон" ООД 1
000220053 "Капитан Петко Войвода" АД 2
203666059 "Карабулев-дограма и мебели" ЕООД 1
203898709 "КАРМА ДИ" ЕООД 1
131070485 "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД 1
106596818 "Картел" ЕООД 1
131048332 "КБРОД.НЕТ" ООД 1
177189380 "Квадрант" ДЗЗД 6
202498039 "Квазар Груп" ЕООД 1
202009128 "КВП КОНСУЛТ" ЕООД 0
115535579 "Кей Джи Би" ЕООД 0
103937876 "КЕЙБЪЛ ТЕХ" ООД 3
201757784 "КИДАБАЙТ" ЕООД 1
123632647 "КИМ-2002" ЕООД 5
201425668 "Кима Консулт" ЕООД 10
824124548 "КИМТЕКС - ЛС" ООД 6
203794219 "КИРОВ ИНДУСТРИАЛНА И ЗАВАРЪЧНА ТЕХНИКА" ЕООД 3
203794219 "КИРОВ ИНДУСТРИАЛНА И ЗАВАРЪЧНА ТЕХНИКА" ЕООД 1
203598163 "КЛ БИЛД" ЕООД 1
114542097 "Климсист“ ЕООД 1
203411852 "Ковачев прес" ООД 1
121247019 "КОЛОР СТУДИО" ЕООД 2
200398225 "Колос 2008 Кюстендил" ЕООД 1
102672087 "КОМАРТ" ЕООД 5
127532217 "КОМПАКТ 21" ООД 0
203683806 "Компания за ефикасна подкрепа" ЕООД 2
131079776 "Компания за международни конгреси" ООД 14
102663899 "Комплекс 2000" ООД 9
200724062 "КОМРЕКС -2" ЕООД 1
200137677 "КОНКУРЕНТ НЮЗ" ЕООД 4
176270152 "КОНСОРЦИУМ ЕВРОМАРКЕТ" ДЗЗД 2
176059792 "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД 1
203785355 "КОНСУЛТ 2020" ЕООД 2
000261517 "КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА" ООД 3
175415627 "Контракс" АД 27
204256629 "Конференции и дизайн" ЕООД 0
200059456 "КОПИ И ДИЗАЙН ЦЕНТЪР" ЕООД 1
126181587 "Копилик" ЕООД 4
201601372 "КОРДИС ЧЕЙН" ЕООД 1
200701708 "КОРЕКТ-ДЕ" ЕООД 4
102933387 "КОСТОВ И СИНОВЕ" ООД 1
202256727 "КОУД РЪНЪРС" ООД 3
126706362 "К-Проект" ЕООД 0
123083077 "Краси - 2000" ЕООД 1
120548749 "Красин" ООД 0
200079989 "КРЕДО-3М" ООД 6
111031788 "КРИД" ООД 11
118559820 "КРИСБОР" ООД 1
175270007 "Криси 2007" ЕООД 8
124502635 "КРИСТАЛ ГЛАС" ООД гр. Добрич 7
201527388 "КРИСТАЛ ОЙЛ" ЕООД 1
200133700 "КРИСТАЛНА ВОДА" АД 0
177175277 "КРОТИРИОН 2017" ДЗЗД 1
177171431 "КТ и БКС ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД 2
112666737 "КЪНТРИ АУТО" ООД 1
000711860 "Лаборбио" ООД 1
115752045 "ЛАБТЕХ" ЕООД 7
830113531 "Лавина С-ие Дамянови" СД 1
826055481 "Лазаров" ООД 2
200756124 "ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ" ООД 1
130862812 "Ламбаджиев Стандарт" ООД 18
201148790 "ЛЕВЪЛ ЕЙЧ" ООД 1
131039155 "ЛЕГА КОНСУЛТИНГ" ЕООД 0
131344267 "ЛЕСС" ЕООД 1
201128179 "ЛЕТА ЗАР" ЕООД 2
203750968 "Лидер Конструкт" ЕООД 1
131504519 "ЛИДЕРПРОЕКТ" ЕООД 1
106590683 "ЛКС" ООД 0
200255476 "Лоял Травел" ЕООД 2
108518800 "ЛУКОВ ДИЗАЙН 2" ЕООД 0
121699202 "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 15
202929322 "ЛУКСИМА ГРУП" ЕООД 2
201324078 "ЛЪКИ СИС "ЕООД 11
201324078 "Лъки Сис" ЕООД 2
203416956 "М ЕНД ДЖЕЙ ПАРТНЕРС" ЕООД 1
200565447 "М С О - 0 9 " ЕООД 1
SI 56 31718418 "МАБ Експорт" ООД 1
203372100 "МАГА КОПИ" ЕООД 2
00603015 "МайкроСтеп" ООД 2
03417750175 "Маненти Машине" ООД 1
203087382 "МАРБИЛ - 8285" ЕООД 2
148122805 "МАРГИТ" ЕООД 1
124698123 "МАРГО 59" ЕООД 4
202082418 "МАРИДЕЛ 2012"ЕООД 1
108522161 "Мариета" ООД 1
112606786 "Маринели - 62" ЕООД 3
825313150 "Мария - 94" ЕООД 1
831829811 "Мармет" ООД 0
824124605 "МАРСЕН" ООД 2
ATU 62418958 "М-А-С Машинен - унд Анлагенбау Шулц" Гмбх 1
108693205 "Мастило дизайн" ООД 5
203861212 "Матер Натура" ЕООД 2
DE 142929574 "МАШИНЕНФАБРИК БЕРТОЛД ХЕРМЛЕ" АД 2
115302468 "МБМ - 98" ООД 0
119665246 "МГ Компютърс" ЕООД 1
203785501 "МД БИЗНЕС КОНСУЛТ" ЕООД 1
203672457 "МДВ ПР КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1
119020085 "МЕБЕЛЛУКС"" АД 2
102895253 "МЕГА ГИПС" ЕООД 1
204002328 "МЕГА КОПИ 2016" ЕООД 0
105560880 "МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 2
203237540 "МЕДИА ГРУП 2014" ЕООД 2
201554175 "МЕДИАТОР 2010" ООД 8
831641528 "Медицинска Техника Инженеринг" ООД 4
115892855 "МЕЛИ-М" ООД 5
110528933 "Мелиса" ООД 1
101136463 "Меркез" ООД 1
203416917 "МЕТАСТРОЙ"ЕООД 2
CZ45271895 "Метропроект Прага" 0
201823711 "МИГ 91 - МАЯ ПЕТРОВА ВЛАДОВА" ЕООД 2
825095010 "Микро АСУ" ООД 4
203530641 "МИЛ строй България" ООД 1
202299507 "Милито" ЕООД 5
115288100 "МИЛКО" ЕООД 1
203499592 "МИЛКОВИ А.К." ЕООД 0
202387359 "Милфред 2" ЕООД 1
131135125 "Мирчев Идеас" ООД 1
112602827 "МИТ 98" ООД 1
131283070 "МИТОВ. НЕТ" ЕООД 12
131283070 "Митов.нет" ЕООД 2
103913291 "МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС" ООД 2
202356495 "ММ-Проджектс" ООД 3
131468980 "Мобилтел" ЕАД 58
131468980 "Мобилтел" ЕАД 6
148080651 "МОДУС ТРЕЙД" ЕООД 1
200725805 "МОЛИЛКОМП" ЕООД 1
175226950 "Монолит София"АД 0
126730630 "МОТИВА" ЕООД 0
000646811 "МОТО-ПФОЕ" ЕООД 10
203733508 "МС Фючър" ООД 1
126745301 "МТМ Секюрити Груп" ООД 1
202539589 "МУЛТИ АСИСТ БРОКЕРС" ООД 0
203550752 "МУЛТИИНВЕСТ" ООД 1
121915340 "Мултиплекс инженеринг" ЕООД 7
200344206 "Навтех Груп" ЕООД 1
203407291 "Над Дизайн" ЕООД 1
203393774 "Нали така" ЕООД 1
201941154 "НАУТИЛУС ДИЗАЙН" ЕООД 4
131065424 "НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО - КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 0
200110477 "НАЦИОНАЛ ТУРС" ЕООД 1
175321366 "НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО" ООД 1
000670919 "Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките" (НАИМ-БАН) 10
175688679 "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ХЕРМЕС" 1
201685210 "НЕВРОКОП ТРАВЕЛ" ЕООД, гр. Гоце Делчев 1
176850739 "НЕКСТ КОНТРОЛ" ДЗЗД 8
123629761 "НЕЛИНВЕСТ-7" ЕООД 1
203889286 "Неси - Ина" ЕООД 0
200962284 "НетКом- Дупница" ЕООД 2
120604913 "НИ КО" ЕООД 1
203481007 "НИК М Трейд" ЕООД 1
202029344 "НИКИ - М 2008" ЕООД 1
201627890 "НИКИ ИНВЕСТ 77" ЕООД 4
202718752 "НИКО 2 СП" ЕООД 1
123688133 "НИКО 96 ЕООД" 1
201296091 "Нингбо Проект" ЕООД 2
201947239 "НИТОС ДИЗАЙН" ЕООД 4
203467395 "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 7
203467395 "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 5
201622516 "НОВЕ ТРЕЙД" ЕООД 1
200078385 "НОВЕЛМЕД" ООД 1
117002487 "Норд Билдинг" ЕООД 1
831838874 "НСК София" ЕООД 4
000183740 "НЧ Н. Й. ВАПЦАРОВ - 1924" 0
200463573 "НЮ ЛЕВЪЛ АРХИТЕКСТ" ООД 1
202341867 "НЮ УЪРЛД 24" ООД 0
200229862 "НЮБОРН ГРАФИКС КРИЕЙШЪН" ЕООД 0
203984193 "Нютон Консулт" ЕООД 2
177079506 "Обединение "Градска среда Плевен" (членове: "Трейс Груп Холд" АД и "Инфрастрой" ЕООД) 1
177015838 "ОБЕДИНЕНИЕ ИВАЙЛОВГРАД" ДЗЗД 4
176916356 "ОБНОВЕН ДОМ" ДЗЗД 2
103591328 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД 0
201811851 "Одит Адвайзерс" ООД 7
101711558 "Одит Експерт - Стоянова" ООД 7
130988017 "ОДИТ КОНСУЛТ МД" ЕООД 7
200246192 "Одиторска кантора Делиева" ЕООД 1
203551217 "ОЛИМПС" ЕООД Дряново 1
128011345 "ОМАКС" ЕООД 2
128011345 "ОМАКС" ЕООД 0
104688673 "ОНИКС-2007"ООД 2
131126860 "ОПТЕК СИСТЕМС" ЕООД 2
202540246 "ОПТИМА-СИ" ЕООД 5
DE 112625695 "Опто Тех Оптикмашинен" ГмбХ 1
202736476 "Орбита 2013" ООД 1
824041369 "Орекском" ЕООД 5
203348900 "ОРЕЛ БРОКЕРИДЖ" ЕООД 3
204403666 "Оренда Стил" ЕООД 1
831831933 "Оренда-Мирослава Велкова" ЕТ 5
104032847 "ОРИМЕКС" ООД 3
203539290 "ОФИС 1 ПАРТНЕР" ЕООД 1
131342768 "Офис експерт" ООД 1
175073013 "Офис Елемент" ЕООД 5
203301968 "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД 1
201417931 "ОФИС КОНСУМАТИВИ" ООД 1
120562859 "ОФИС ЛИНИЯ" ЕООД 2
831702408 "ОФИС МВ" ООД 3
105034452 "Офис МВТ" ЕООД гр.Видин 4
204067315 "ОФИС ПЕРФЕКТ БЯЛА" ООД 1
107558642 "ОФИС ПРИНТ СЕРВИЗ" ЕООД 11
118586909 "ОФИС СЕРВИЗ" ЕООД 4
201313911 "Офис Стейшънъри" ЕООД 2
201540581 "ОФИС ХИТ" ЕООД 1
112583985 "Офис Център Престиж" ООД 1
160028005 "ОФИСИТЕ"ООД 1
131298528 "ПАНДА ЕКСПЕРТ" ООД 1
103782828 "ПАРКСТРОЙ-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" ООД 1
831830870 "Патов и дъщери" ЕООД 1
102814066 "ПАТРНЬОРИ-А.Т." ЕООД 4
202601941 "ПБ 2013" ЕООД 8
203367007 "Пепино-79" ООД 0
204269605 "ПЕРИСТЕРА - НК" ЕООД 1
101733633 "Перла 06" ЕООД 1
202682943 "Персонал трейнинг" ЕООД 1
204284906 "ПЕРФЕКТА ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД 4
204284906 "ПЕРФЕКТА ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД 1
831496285 "Петрол" 26
200381913 "ПЕТРОНИКС ГРУП" ЕООД 1
203913562 "Пи Джи Сървисиз" ЕООД 9
175447525 "ПИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД 0
177181272 "ПиД инженеринг" ДЗЗД 3
203363215 "Пиксел Дизайн" ЕООД 5
203555920 "Пим трейдинг" ЕООД 1
813087785 "ПЛАНЕКС" ЕООД 1
836037371 "Пластек" ООД 6
201044311 "Платинум 1221" ЕООД 1
114597955 "ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС" ЕООД 0
114597955 "Плевен експрес" ЕООД 1
131262158 "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД 6
825240527 "Пловдив инвест" АД 1
104605300 "ПМУ- Свищов" ООД 1
107538038 "ПОДЕМКРАН" АД 5
203720717 "ПОКОС 2" ЕООД 1
177171449 "ПОЛИ МАНУС" ДЗЗД 1
121310836 "Полимета С" ООД 61
203867222 "ПОЛИН ВиП" ЕООД 3
121625981 "ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД 1
201564080 "ПОНИ АРТ" ЕООД 1
102907182 "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД 1
177181386 "ПОПОВО 2017" ДЗЗД 1
204072981 "ПОСТУЛАТ" ЕООД 3
204161031 "Правец България" ООД 2
201777819 "ПРЕМИУМ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1
811130355 "Престиж Бизнес - 93" ООД 1
126726532 "ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 1
102055996 "ПРИМАСАТ"ООД 1
200656049 "ПРИНТ ДАЧЕВ" ЕООД 0
130790380 "ПРИНТ МЕДИА" ООД 4
202244471 "ПРИНТЕР.БГ" ЕООД 1
117605624 "ПРИСТАТРЕЙД" ООД 1
200194920 "Про Дизайн Консулт" ЕООД 2
204286519 "ПРО КОНСУЛТ ПМ" ЕООД 1
203009476 "ПРОГРИЙНАКТ" ЕООД 2
204191430 "ПРОДИЗАЙН С" ЕООД 1
203527675 "ПРОЕКТ ПЛЮС КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1
102003932 "ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ" ЕАД 2
201064520 "Проектор.БГ" ООД 0
126738278 "Проинвест-2007" ЕООД 0
200697779 "Проксима консулт" ЕООД 2
201866189 "Проксис" ЕООД 1
202480492 "ПРОМКОМБИНАТ ЕТРОПОЛЕ" ЕООД 1
201901894 "ПРОМООР" ООД 4
103123183 "ПРОФИЛЕКС" ООД 1
203728443 "Профпроект България" ЕООД 12
177139216 "Пул 4 ПЦС" ДЗЗД 1
831643582 "ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ" АД 9
111001688 "Пътинженеринг-М" АД 1
835009611 "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД 5
130086390 "ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД 1
200081794 "Пътперфект - Т" ЕАД 2
108001767 "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД 0
203319642 "Р.М.Б.К." ЕООД 8
126728558 "Радев-06" ЕООД 0
103511848 "РАДИАН" ЕООД 2
103511848 "РАДИАН" ЕООД 0
201235074 "Радо и Явор" ООД 1
822118967 "РАИС" ООД 22
201070523 "Райсволф България" АД 2
200500255 "Райт Клийнинг" ООД 1
119620176 "Рамил" ООД Сливен 3
202441547 "РАСТЕР ПАВЛОВ - ПРИНТ" ЕООД 0
121106730 "РЕДКО" ООД 7
203822637 "РЕМИ - 2015" ЕООД 1
204061337 "РЕНЕСАНС МКМ" ЕООД 2
200209571 "Ресурс Консултинг" ЕООД 12
203428595 "РЕФРЕШ -2015"ЕООД 1
203428595 "РЕФРЕШ-2015" ЕООД 4
203562548 "Ризов Машинъри" ЕООД 2
203663110 "Рико Томас" ЕООД 0
175292784 "РИЛА КОНСУЛТ" ЕООД 2
200537575 "РИЛТЕКС" ЕООД 1
203159020 "РИН КОНСУЛТ" ЕООД 4
130459512 "РИ-СОФ" ООД 1
108034169 "РОДОПСТРОЙ - 97" ООД 0
121798467 "Роел-98" ООД 16
335220/ВО "РОМАКО" ООД 1
130234113 "РОМИ-ДЕНТ" ООД 1
160109101 "РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 2
203453940 "РОЯЛ КЪМПАНИ 2006" ЕООД 2
203933868 "РТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1
203911416 "РТД Одит" ООД 2
130072501 "РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 0
112058560 "РУБИН КОМЕРС" ЕООД 1
203427080 "РУС КОМЕРС 63"ЕООД 1
200707465 "РУСАЛКА-67" ЕООД 0
200209571 "Русурс Консултинг"ЕООД,със седалище гр.Айтос,ул.Орлово №2,вх.Г,представлявано от Татяна Стоянова Врабчева 2
831204083 "Рутекс" ООД 8
108525773 "Сава-Рек-Младен Савов" ЕТ 1
200307229 "САНКОНСУЛТИНГ" ЕООД 3
VI-218097 "Саново Технолоджи Италия" ООД 1
119602121 "САПИС-93" ЕООД 5
121523880 "Сатори Ко" ООД 3
203347645 "СД-Димови" ЕООД 1
176556399 "СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ" 1
108682486 "Седи Инвест" ЕООД 0
201793702 "Сейнт Джордж Груп" ЕООД 1
203565327 "СЕМПРА КОНСУЛТ" ЕООД 1
202528653 "СЕФ" ЕООД 0
200271605 "Сивик - Сатовча" ООД 1
121708078 "СИЕНСИС" АД 11
104518525 "СИРА" ООД 4
203994935 "СИТЕС" ООД 1
131070161 "СИТИ ВИЖЪН" ООД 1
106593067 "СИТИ" ЕООД 2
202055143 "СК КОНТО КОНСУЛТ" ЕООД 1
131399527 "СКАЙ ТРАВЕЛ" ООД 4
119614166 "СЛИВЕН АУТО" ООД, гр. Сливен 1
201680811 "СМАРКЕТИНК" ЕООД 1
201741844 "Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД 32
201741844 "СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД 1
201020584 "Смарт Системс 2010" ЕООД 1
177125074 "СМАРТ" ДЗЗД 1
202085478 "СМАРТФОНС" ООД 1
108682461 "СНЕЖАНКА" ЕООД ГР.ДЖЕБЕЛ 0
127529000 "СНИК" ЕООД 0
103136921 "СОД - ВАРНА" АД 1
115904186 "Сол Комюникейшънс" ЕООД 1
124610664 "СОЛАКОВ" ООД 1
200675291 "Солар Еко Енерджи" ЕООД 2
200325323 "СОНИК СТАРТ" ООД 8
200325323 "СОНИК СТАРТ" ООД 2
831144160 "СОТ - сигнално-охранителна техника" ЕООД 4
131426974 "СОФЕНА" ЕООД 1
202945643 "София консулт - ССС" ООД 1
203779886 "Софт Сълюшънс" ООД 0
108565390 "СОФТ-Ю" ООД 0
131014953 "СП ВИЖЪН" ООД 3
148117306 "СПЕДСТРОЙ" ЕООД 1
200988959 "СПЕЦИАЛ ОЙЛ" ООД 1
200988959 "СПЕЦИАЛ ОЙЛ" ООД 1
121814067 "Специализирани бизнес системи" АД 16
106060553 "СРЕБРЕНЯ 99" АД 2
831769677 "Станилов" ЕООД 0
203651833 "СтБ ПРОЕКТ" ЕООД 0
107544354 "СТЕЛИТ 1 ЕООД" 17
107544354 "СТЕЛИТ 1" ЕООД 26
201753775 "Стемида 69" ЕООД 1
817080126 "Стемо" ООД 33
817080126 "СТЕМО" ООД 1
106569632 "СТИВ" ЕООД 1
103913366 "СТИК" ЕООД 11
103913366 "СТИК" ЕООД 1
203780170 "СТИКЕР ДИЗАЙН" ЕООД 2
203780170 "СТИКЕР ДИЗАЙН" ЕООД 2
108686659 "СТИЛМЕД - СА" ЕООД 1
834025865 "СТОЛОВЕ" ЕООД 1
121442617 "Стоун Компютърс" АД 5
148011114 "Стоянов - 06" ЕООД 0
201026352 "СТОЯНОВ И СИН 1976" ЕООД 2
131223059 "СТРЕЗА" ЕООД 5
200634490 "СТРОИ КЛИМА" ЕООД 1
120007010 "СТРОИТЕЛ" ЕООД 1
130077085 "Строителен стандарт" ЕООД 5
819363781 "СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА"ЕООД 2
130917415 "Строително-предприемачески холдинг" ЕООД 1
104700716 "СТРОЙ - МЕД" ООД 1
177129820 "СТРОЙ ИНВЕСТ ПОПОВО 2017" ДЗЗД 2
204396191 "СТРОЙ СИСТЕМ - 75" ЕООД 4
204396191 "СТРОЙ СИСТЕМ - 75" ЕООД 2
113574100 "СТРОЙ-ЕМ" ЕООД 1
126500608 "Стройкомерс" ЕООД 0
103332158 "Стройконтрол - Ян 99" ЕООД 3
103329863 "СТРОЙНАДЗОР"ООД 1
200285252 "СТРОЙНОРМ" ЕООД 4
177018115 "СТРОЙ-ФИНАНС-КОНТРОЛ" ДЗЗД 2
130046442 "Строл - 1000" АД 0
106585782 "Стромет - 2004" ООД 1
203661489 "Стротех Инженеринг" АД 3
811142304 "Струма" ЕООД 2
201392015 "Съксес-В 2010" ЕООД 1
200892619 "СЪНИ БИЙЧ СЪРВИС" ООД 0
200718255 "Тангра и Зефир - 2009" ЕООД 3
115545438 "ТВ САТ КОМ" ООД 2
DE813995101 "ТЕКСИМП"СА 4
130244470 "Текстил Къмпани" ЕООД 1
130460283 "Теленор България" ЕАД 9
130065898 "Темпус -2000" ООД 12
112524570 "ТЕРМИКС ЕС " ООД 1
176927776 "ТЕРМО НОВЕЛ" ДЗЗД 2
126737660 "ТЕРМОВАТ-БГ" ЕООД 1
114596369 "ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ" ЕООД 1
201568310 "ТЕТБРЮЛЕ - 2" ООД 4
126716844 "Техно Вижън" ЕООД- гр. Свиленград 1
203355898 "Техноинженеринг Консулт" ЕООД 1
108518088 "Техноконтрол" ЕООД 1
108692434 "Технолукс" ООД 5
203172594 "Техноплам-инженеринг" ЕООД 1
203883148 "ТИ СИ МОБИЛИТИ" ЕООД 1
200858531 "ТИЙМ ЕКСПЕРТС" ООД 1
201595478 "ТИЙМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 0
200320123 "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД ЕТ 1
000430710 "ТИХ ТРУД - Пловдив" ЕООД 2
200603121 "ТН Машини" ООД 16
175442841 "ТОГЕДЪР" ООД 0
112048000 "Тойота Тиксим" ЕООД 1
125566167 "Тони-тур 05" ЕООД 1
127569525 "Тонус 21" ЕООД 2
203876762 "ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ" ЕООД 2
119106730 "Топлоконтакт - Сливен" ЕООД 3
203492224 "ТОПОЛИТЕ 77" ООД 1
131102883 "ТОРО ГРУПС" ООД 4
201770956 "Торре Травел" ЕООД 1
200583131 "Травъл Медиа Груп" ЕООД 4
131230324 "ТРАНС КО 04" ЕООД гр.София 18
130608148 "Трансконсулт - 22" ООД 9
121389659 "ТРАНСКОНСУЛТ - БГ" ООД 21
130608148 "Трансконсулт-22" ООД 1
130503706 "Транслингва" ЕООД 6
121683301 "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" ЕАД 0
103882376 "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД 2
130496188 "ТРГ" ЕООД 1
123682269 "Трейс груп холд" АД 2
128005374 "Трейс Ямбол" АД 0
831766802 "ТРИ - ЕС" ЕООД 1
201040843 "ТРИ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1
175455251 "Триера Комюникейшънс" ЕООД 28
175455251 "Триера Комюникейшънс" ЕООД 4
131391975 "Тритон България" ООД 3
124648280 "Тръст - 92" ЕООД 2
175231335 "ТРЮБ-ДЕМАКС" АД 1
204043264 "Уеб секюрити" ЕООД 1
204043264 "Уеб секюрити" ЕООД 1
203904158 "УЕБ СОФТ САЛЮШЪНС КОМЮНИТИ" ООД 1
200209685 "УЕБ ФЕШЪН" ООД 2
831454069 "УНИ - АРХ" ООД 1
201830588 "УОТЪР ТЕХНОЛОДЖИ МС" ООД 0
103927241 "УЧМАГ" ООД 5
103927241 "Учмаг" ООД 1
200104816 "УЪРКСПЕЙС БЪЛГАРИЯ" ООД 2
202699191 "Файв консулт" АД 2
202699191 "Файв консулт" АД 6
201510638 "ФАКТОР 42" ЕООД 3
177174580 "Фари консулт" ДЗЗД 1
203333898 "ФАРМА ЛОГИСТИК" ЕООД 1
202834251 "Фармвил" ЕАД 0
202248758 "ФЕЙС КОНСУЛТ" ЕООД 6
202248758 "ФЕЙС КОНСУЛТ" ЕООД 5
112613916 "ФЕЙС" ЕООД 2
203693661 "ФЕЛИБЕ ТЕКСТИЛ 2002" ЕООД 6