English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
104590738 Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "Христо Ботев" №19, корпус IV, вх. В, етаж 2/15

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово 27.07.2017 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех. 01.03.2019 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех. 01.03.2019 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище 05.07.2017 30 Прекратен (към дата на прекратяване)
"Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени" 06.03.2019 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени" 06.03.2019 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
Толерантни заедно 04.07.2017 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност 05.07.2017 26 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.