English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
831615056 "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД България, гр.София, 1619, бул."Цар Борис III" № 257, район "Витоша"

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Успешно професионално развитие с "Пътпроект" ЕООД" 14.03.2017 156 444.00 156 444.00 0.00 104 728.24 18 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона BG16RFOP001-1.009-0003-C01

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза BG16RFOP001-1.002-0003-C03

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.