English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
200162431 ЧАРЛТОН ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Белица" № 33, ет.4, ап. 11

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на "Чарлтон" ЕООД 20.06.2016 482 000.00 337 400.00 144 600.00 337 400.00 16 Приключен (към датата на приключване)
Повишаване на управленския капацитет и потенциала за растеж на ЧАРЛТОН ЕООД. 05.05.2017 424 348.64 297 044.05 127 304.59 292 982.28 18 Приключен (към датата на приключване)
Повишаване на енергийната ефективност в „ЧАРЛТОН“ ЕООД 22.01.2018 1 751 106.00 1 231 769.20 519 336.80 1 151 662.12 18 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.