English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000970051 Община Болярово България, гр.Болярово, 8720, ул."Димитър Благоев" №7

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината 22.08.2016 134 607.36 134 607.36 0.00 117 000.34 29 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината 22.08.2016 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово 23.05.2019 18 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.