English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
175338134 ФОНДАЦИЯ "СТЪПКА ЗА БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1303, ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ № 51

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
3 в 1: Кафене, магазин и място за събития в подкрепа на младежи в неравностойно положение 01.06.2018 199 999.80 199 999.80 0.00 58 208.45 19 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.