English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203384565 КОНСУЛТАТИВ ООД България, гр.Шумен, 9700, бул.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, номер 236

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност на “ТИЧА - ШУМЕН” ООД BG16RFOP002-3.001-0297-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „ЗАВЕТ” АД BG16RFOP002-3.001-0407-C01
Подобряване енергийната ефективност на РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0198-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "Добруджа билдинг" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0158-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ – ДБ“ЕООД BG16RFOP002-3.001-0441-C02
Подобряване на енергийната ефективност на „Кънстракшън груп“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0144-C02
Подобряване на енергийната ефективност на Престиж 2007 ЕООД BG16RFOP002-3.001-0320-C01
Подобряване на енергийната ефективност на “ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД BG16RFOP002-3.001-0585-C01
Повишаване на енергийната ефективност на “Линеа Пак” ООД BG16RFOP002-3.001-0350-C01
Подобряване енергийната ефективност на “БУЛПОР” ЕООД BG16RFOP002-3.001-0779-C02
Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на "Винс Ин Хок" ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване BG16RFOP002-3.001-0294-C01
Енергийна ефективност в "ЕКОМАКС" ООД BG16RFOP002-3.001-0838-C01
Подобряване енергийната ефективност на Хартцвет ООД BG16RFOP002-3.001-0277-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.