English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
200756124 ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ООД България, гр.София, 1233, кв. Банишора, ул. Люти брод, номер 3, ет.1

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево“ BG16RFOP001-3.002-0001-C03
„Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица - ЦДГ „Звънче“, град Берковица“ BG16RFOP001-2.001-0061-C02
Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица - Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица BG16RFOP001-2.001-0087-C02
Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич BG16RFOP001-2.001-0090-C03
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич BG16RFOP001-1.011-0001-C01
Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово. BG16RFOP001-2.001-0147-C02
"Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат" BG16RFOP001-2.001-0056-C05
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй" BG16RFOP001-2.001-0181-C04
Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом BG16RFOP001-5.001-0006-C01
Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом BG16RFOP001-1.034-0001-C03
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II BG16RFOP001-2.001-0123-C02
Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“ BG16RFOP001-1.013-0002-C03
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Поморие - 2 BG16RFOP001-2.001-0142-C01
„Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” BG16RFOP001-2.001-0039-C02
"Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия" BG16RFOP001-2.001-0025-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия" BG16RFOP001-2.001-0008-C03
Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия. BG16RFOP001-2.001-0185-C02
Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ-Самоков и сградата на ОУ "Авксентий Велешки"-гр.Самоков BG16RFOP001-2.001-0099-C01
Енергийна ефективност многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград - 2 BG16RFOP001-2.001-0154-C01
Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра BG16RFOP001-5.001-0039-C02
Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №55 и ул. "Любен Каравелов" №42 BG16RFOP001-2.001-0018-C02
Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - II“, включващ сградите: ул. "Хан Аспарух" №3 и №5 и ул. "Радецки" №3Г"; ул. "Любен Каравелов" №69; ул."Минко Радковски" №9; ул."Христо Ботев" № 45 и №47; ул."Стефан Караджа" №1; ул."Незабравка" №5; ул. "Васил Левски" №258; ул. "Васил Левски" №384; ж.к. "Младост", бл.6; ул. "Охрид" №5; ж.к. "Младост", бл.4 BG16RFOP001-2.001-0145-C02
Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I, включващ сградите: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17, блок "Наука; ул." Христо Цонковски" №2; ул."Тодор Петков" №4; ул."Захари Стоянов" №10; ул."Пейо Крачолов Яворов" №12; ул."Симеон Велики" №97 и №99; ул. "Стара планина" № 19; ул. "34-ти Троянски полк" №13; ж.к. "Буковец", бл.5; ж.к. "Буковец", бл.7" BG16RFOP001-2.001-0116-C01
Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1 BG16RFOP001-2.001-0015-C01
Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" №1 BG16RFOP001-2.001-0036-C03

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом BG16RFOP001-5.001-0006-C01
"Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия" BG16RFOP001-2.001-0025-C02
Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ-Самоков и сградата на ОУ "Авксентий Велешки"-гр.Самоков BG16RFOP001-2.001-0099-C01
Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №55 и ул. "Любен Каравелов" №42 BG16RFOP001-2.001-0018-C02
Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I, включващ сградите: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17, блок "Наука; ул." Христо Цонковски" №2; ул."Тодор Петков" №4; ул."Захари Стоянов" №10; ул."Пейо Крачолов Яворов" №12; ул."Симеон Велики" №97 и №99; ул. "Стара планина" № 19; ул. "34-ти Троянски полк" №13; ж.к. "Буковец", бл.5; ж.к. "Буковец", бл.7" BG16RFOP001-2.001-0116-C01

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево“ BG16RFOP001-3.002-0001-C03
„Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица - ЦДГ „Звънче“, град Берковица“ BG16RFOP001-2.001-0061-C02
Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица - Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица BG16RFOP001-2.001-0087-C02
Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич BG16RFOP001-2.001-0090-C03
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич BG16RFOP001-1.011-0001-C01
Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово. BG16RFOP001-2.001-0147-C02
Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово. BG16RFOP001-2.001-0147-C02
Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово. BG16RFOP001-2.001-0147-C02
"Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат" BG16RFOP001-2.001-0056-C05
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй" BG16RFOP001-2.001-0181-C04
Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом BG16RFOP001-5.001-0006-C01
Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом BG16RFOP001-1.034-0001-C03
Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“ BG16RFOP001-1.013-0002-C03
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Поморие - 2 BG16RFOP001-2.001-0142-C01
„Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” BG16RFOP001-2.001-0039-C02
"Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия" BG16RFOP001-2.001-0025-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия" BG16RFOP001-2.001-0008-C03
Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия. BG16RFOP001-2.001-0185-C02
Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия. BG16RFOP001-2.001-0185-C02
Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия. BG16RFOP001-2.001-0185-C02
Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия. BG16RFOP001-2.001-0185-C02
Енергийна ефективност многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград - 2 BG16RFOP001-2.001-0154-C01
Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра BG16RFOP001-5.001-0039-C02
Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - II“, включващ сградите: ул. "Хан Аспарух" №3 и №5 и ул. "Радецки" №3Г"; ул. "Любен Каравелов" №69; ул."Минко Радковски" №9; ул."Христо Ботев" № 45 и №47; ул."Стефан Караджа" №1; ул."Незабравка" №5; ул. "Васил Левски" №258; ул. "Васил Левски" №384; ж.к. "Младост", бл.6; ул. "Охрид" №5; ж.к. "Младост", бл.4 BG16RFOP001-2.001-0145-C02
Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I, включващ сградите: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17, блок "Наука; ул." Христо Цонковски" №2; ул."Тодор Петков" №4; ул."Захари Стоянов" №10; ул."Пейо Крачолов Яворов" №12; ул."Симеон Велики" №97 и №99; ул. "Стара планина" № 19; ул. "34-ти Троянски полк" №13; ж.к. "Буковец", бл.5; ж.к. "Буковец", бл.7" BG16RFOP001-2.001-0116-C01
Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I, включващ сградите: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17, блок "Наука; ул." Христо Цонковски" №2; ул."Тодор Петков" №4; ул."Захари Стоянов" №10; ул."Пейо Крачолов Яворов" №12; ул."Симеон Велики" №97 и №99; ул. "Стара планина" № 19; ул. "34-ти Троянски полк" №13; ж.к. "Буковец", бл.5; ж.к. "Буковец", бл.7" BG16RFOP001-2.001-0116-C01
Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I, включващ сградите: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17, блок "Наука; ул." Христо Цонковски" №2; ул."Тодор Петков" №4; ул."Захари Стоянов" №10; ул."Пейо Крачолов Яворов" №12; ул."Симеон Велики" №97 и №99; ул. "Стара планина" № 19; ул. "34-ти Троянски полк" №13; ж.к. "Буковец", бл.5; ж.к. "Буковец", бл.7" BG16RFOP001-2.001-0116-C01
Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1 BG16RFOP001-2.001-0015-C01
Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" №1 BG16RFOP001-2.001-0036-C03

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.