English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
117624311 ЦПО към "БЕЙСКОМ" ООД България, гр.Русе, 7000, ул. ПЛЕВЕН, номер 2, вх.2, ет.4

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Активни младежи от Община Козлево 26.04.2016 215 585.44 215 585.44 0.00 190 613.41 13 Приключен (към датата на приключване)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Активирани и мотивирани младежи от Община Лозница 04.04.2016 13 Приключен (към датата на приключване)
Активни младежи - устойчиво бъдеще за Община Кубрат 22.04.2016 21 Приключен (към датата на приключване)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.