English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
127588582 "ХАС СТРОЙ" ЕООД България, гр.Шумен, 9700, ул. "Иван Моллов" №2

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в БАЛКАН - 2006 ЕООД с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност BG16RFOP002-3.001-0635-C01
Подобряване енергийната ефективност на “БУЛПОР” ЕООД BG16RFOP002-3.001-0779-C02
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Жити АД, гр. Русе BG16RFOP002-3.001-0498-C01
Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на „ИНОКС” ООД BG16RFOP002-3.001-0468-C02
Подобряване на енергийната ефективност в "Косев" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0499-C02
Енергийна ефективност в Лукспак ЕООД BG16RFOP002-3.001-0593-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Мазалат" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0539-C01
Повишаване на конкурентоспособността на МИЛЕНИУМ МК 2010 ООД чрез подобряване на енергийната ефективност на дружеството BG16RFOP002-3.001-0785-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "М-Прес" ООД BG16RFOP002-3.001-0342-C01
Подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД BG16RFOP002-3.001-0863-C02
Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на "НТН" ООД BG16RFOP002-3.001-0368-C01
„Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа” BG16RFOP001-3.002-0014-C01
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в РАДЕВ И СИНОВЕ ЕООД, с. Граф Игнатиево BG16RFOP002-3.001-0288-C02
Инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност на СЕВАН С.В. ЕООД BG16RFOP002-3.001-0759-C01
Повишаване на енергийната ефективност на предприятие Сира ООД BG16RFOP002-3.001-0764-C01
Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД, с.Труд BG16RFOP002-3.001-0292-C02
Мерки за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на ТЕХНОЛЕС ООД BG16RFOP002-3.001-0760-C01
Подкрепа за изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност на производствената дейност на „ТОНЧО АНГЕЛОВ“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0275-C02
Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и капацитета на Форс-81 ООД BG16RFOP002-3.001-0502-C01
Повишаване на енергийната ефективност в „ЧАРЛТОН“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0837-C03

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа” BG16RFOP001-3.002-0014-C01

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.