English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
175625910 Фондация "Ятрус" България, гр.Русе, 7000, пл. "д-р Мустаков" №2, ет. 3

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Виртуални иновации за предприемачество и растеж 22.02.2019 191 598.00 191 598.00 0.00 72 243.60 20 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
АКТИВНИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ИНТЕГРИРАНИ В ОБЩНОСТТА 25.04.2017 11 Приключен (към датата на приключване)
ПОДКРЕПАТА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ПОДКРЕПА ЗА РЕСТАРТ 08.05.2018 13 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.