English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
200508933 ЧУЧКОВ БРАДЪРС СТУДИО ООД България, гр.София, 1000, ул. ЯНТРА, номер 12

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Развитие на управленския капацитет на "ЧУЧКОВ БРАДЪРС СТУДИО" ООД чрез разработване и въвеждане на софтуер за управление на процесите- ERP система 06.03.2017 224 748.00 157 323.60 67 424.40 157 184.30 21 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.