English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
202297723 Некст Билд ЕООД България, гр.София, 1404, "Гоце Делчев", ул. „Риккардо Ваккарини”, номер 8, ет.1, офис 6

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
„Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд “ ЕООД“ 27.11.2018 620 218.96 434 153.27 186 065.69 173 660.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" 09.08.2017 2 057 248.82 1 449 274.17 607 974.65 1 432 263.00 16 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура ,сграда на Дневен център на деца с увреждания, град Ивайловград BG16RFOP001-2.001-0053-C02
Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общински исторически музей, град Ивайловград BG16RFOP001-2.001-0069-C02
Прилагане мерки за повишаване на енергийната ефективност на обществената инфраструктура, сграда на общежитие СОУ „Христо Ботев” BG16RFOP001-2.001-0066-C02
Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура ,сграда на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" град Ивайловград. BG16RFOP001-2.001-0058-C02
Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Гранично полицейско управление -Ивайловград, град Ивайловград. BG16RFOP001-2.001-0092-C02
Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура , сграда на Общинска администрация, град Ивайловград BG16RFOP001-2.001-0063-C02
Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Министерство на вътрешните работи, Районно управление -Ивайловград, гр. Ивайловград BG16RFOP001-2.001-0081-C02
Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Районен съд Ивайловград, град Ивайловград BG16RFOP001-2.001-0098-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление - Крумовград BG16RFOP001-2.001-0128-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура ,сграда на Дневен център на деца с увреждания, град Ивайловград BG16RFOP001-2.001-0053-C02
Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общински исторически музей, град Ивайловград BG16RFOP001-2.001-0069-C02
Прилагане мерки за повишаване на енергийната ефективност на обществената инфраструктура, сграда на общежитие СОУ „Христо Ботев” BG16RFOP001-2.001-0066-C02
Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура ,сграда на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" град Ивайловград. BG16RFOP001-2.001-0058-C02
Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Гранично полицейско управление -Ивайловград, град Ивайловград. BG16RFOP001-2.001-0092-C02
Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура , сграда на Общинска администрация, град Ивайловград BG16RFOP001-2.001-0063-C02
Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Министерство на вътрешните работи, Районно управление -Ивайловград, гр. Ивайловград BG16RFOP001-2.001-0081-C02
Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Районен съд Ивайловград, град Ивайловград BG16RFOP001-2.001-0098-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление - Крумовград BG16RFOP001-2.001-0128-C02

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.