English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
110564769 АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША ООД България, гр.Ловеч, 5500, ул. "Търговска" № 55, бл. Космос, вх.Е, ет.3, ап.1

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад "Тодор Кирков" кв. "Вароша", гр.Ловеч BG16RFOP001-1.020-0001-C02
Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч BG16RFOP001-5.001-0017-C01
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2 BG16RFOP001-1.020-0006-C01
Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов", гр. Ловеч BG16RFOP001-3.002-0023-C04
Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов", гр. Ловеч BG16RFOP001-3.002-0023-C04
Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - II“, включващ сградите: ул. "Хан Аспарух" №3 и №5 и ул. "Радецки" №3Г"; ул. "Любен Каравелов" №69; ул."Минко Радковски" №9; ул."Христо Ботев" № 45 и №47; ул."Стефан Караджа" №1; ул."Незабравка" №5; ул. "Васил Левски" №258; ул. "Васил Левски" №384; ж.к. "Младост", бл.6; ул. "Охрид" №5; ж.к. "Младост", бл.4 BG16RFOP001-2.001-0145-C02
Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I, включващ сградите: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17, блок "Наука; ул." Христо Цонковски" №2; ул."Тодор Петков" №4; ул."Захари Стоянов" №10; ул."Пейо Крачолов Яворов" №12; ул."Симеон Велики" №97 и №99; ул. "Стара планина" № 19; ул. "34-ти Троянски полк" №13; ж.к. "Буковец", бл.5; ж.к. "Буковец", бл.7" BG16RFOP001-2.001-0116-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.