English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
131447541 ЯСКО КОМЕРС ЕООД България, гр.София, 1700, ВИТОША, ул. ЙОРДАН СТУБЕЛ, номер 11, вх.А, ет.4, ап.21

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в "ЯСКО КОМЕРС" EООД 23.02.2018 217 800.00 217 800.00 0.00 211 860.00 16 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.