English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203661489 СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД България, гр.София, 1000, "Патриарх Герман" №140

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Енергийна ефективност в “ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0938-C02
Повишаване на енергийната ефективност в АВ БИЛД ЕООД BG16RFOP002-3.001-0316-C02
„Повишаване производителността в ЕТ Анатолий Иванов“ BG16RFOP002-2.001-0007-C01
Повишаване на енергийната ефективност в Анес- 96 ООД BG16RFOP002-3.001-0921-C01
"Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в "България Еко 2009" ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване" BG16RFOP002-3.001-0308-C01
"Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност във "Вива 200" ЕООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване" BG16RFOP002-3.001-0363-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "ВИТИН-В" ООД BG16RFOP002-3.001-0022-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Горубсо Мадан" АД BG16RFOP002-3.002-0160-C01
"Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в "Драгажна компания "Тимок" ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване" BG16RFOP002-3.001-0315-C01
Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в "Дунавски драгажен флот Видин" АД чрез закупуване на нови енергийно ефективни машини BG16RFOP002-3.001-0402-C01
„Енергийна ефективност и ефикасност в “Елшица – 99“ ЕАД" BG16RFOP002-3.001-0072-C01
„Енергийна ефективност в ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005 ЕООД“ BG16RFOP002-3.001-0048-C01
Енергийната ефективност BG16RFOP002-3.001-0632-C01
„Енергийна ефективност и ефикасност в “ИСА ТСИ” ЕООД" BG16RFOP002-3.001-0085-C01
„Енергийна ефективност в Калория вак ООД“ BG16RFOP002-3.001-0126-C01
„Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД“ BG16RFOP002-3.001-0096-C01
Внедряване на нови технологии в КИРЯЕВСКА ВАР ООД за подобряване на реурсната ефективност и ефикасността в производствения процес BG16RFOP002-2.001-0132-C01
Внедряване на енергоспестяващи мерки в "КОЕВ - СД" ООД BG16RFOP002-3.001-0033-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "Копекс и Ко" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0666-C01
Повишаване конкурентоспособността на „КРАЛТРЕЙС” ООД, посредством закупуване на нова трошачна инсталация и оборудване на собствена лаборатория BG16RFOP002-2.001-0297-C01
Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД BG05M9OP001-1.003-0528-C01
„Енергийна ефективност и ефикасност в „МЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД “ BG16RFOP002-3.001-0281-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0173-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Пътно строителство" АД, гр. Добрич BG16RFOP002-3.002-0020-C01
Повишаване на енергийната ефективност във "Райкомерс Конструкшън" ЕАД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване BG16RFOP002-3.002-0132-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Рила - пътища" ООД BG16RFOP002-3.001-0512-C01
"Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в С-М Строй ЕООД" BG16RFOP002-3.001-0049-C01
Енергийна ефективност - предпоставка за устойчив растеж BG16RFOP002-3.001-0590-C01
Повишаване конкурентоспособността на "Стили Роуд"ЕООД, чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност. BG16RFOP002-3.002-0078-C02
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0008-C01
"Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на "Стройкомерс Плевен" ЕАД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване" BG16RFOP002-3.001-0511-C01
"Енергийна ефективност и ефикасност в „Строймонтаж” ЕАД" BG16RFOP002-3.001-0045-C01
Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на "Теопласт" ЕООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване BG16RFOP002-3.001-0461-C01
Повишаване на енергийната ефектвиност в ТЕХНОПРОМСТРОЙ ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване BG16RFOP002-3.001-0279-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.