English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
103111697 ФОРМЕКС ЕООД България, гр.Варна, 9000, район р-н Приморски, ул."Д.-р Пюскюлиев" №102

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на “ФОРМЕКС” ЕООД 15.11.2017 251 335.60 180 261.92 71 073.68 171 463.97 13 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Иновации в Теси ООД BG16RFOP002-1.001-0075-C01
Eнергийно ефективно производство в Теси ООД BG16RFOP002-3.002-0051-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.