English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
160087007 ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД България, гр.Пловдив, 4004, ул. Кукленско шосе №17 (район Южен)

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Инвестиции за повишаване на капацитета на Цифрова Кабелна Телевизия ООД 29.03.2016 1 193 400.00 716 040.00 477 360.00 666 177.00 13 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.