English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
16693582 „PATRONATUL LOCAL AL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII” – KALAFAT (PLIMM – KALAFAT) (Асоциация за малки и средни предприятия, Калафат) Румъния, Calafat, п.к 205200 , Dolj, 26, T. Vladimirescu blvd. (гр. Калафат, област Долж, п.к. 205200, бул „Тодор Владимириску“ № 26)

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Иновативен образователен център 01.11.2017 12 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).