English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
105563637 EТ Енефект-Наташка Николова България, гр.Видин, 3700, ул. Горазд 15

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осъществяване на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - гр. Белоградчик BG16RFOP001-2.001-0052-C02
Осъществяване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация - Районно /полицейско/ управление, Белоградчик. BG16RFOP001-2.001-0133-C01
Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация - Гранично полицейско управление, гр. Белоградчик. BG16RFOP001-2.001-0137-C01
"Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация - Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” , гр. Белоградчик. BG16RFOP001-2.001-0132-C01
Осъществяване на енергийна ефективност в сгради от културната инфраструктура - Художествена галерия, гр. Белоградчик". BG16RFOP001-2.001-0136-C01
Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация - Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик. BG16RFOP001-2.001-0135-C01
Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Белоградчик BG16RFOP001-2.001-0131-C01
Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Белоградчик. BG16RFOP001-2.001-0130-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осъществяване на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - гр. Белоградчик BG16RFOP001-2.001-0052-C02
Осъществяване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация - Районно /полицейско/ управление, Белоградчик. BG16RFOP001-2.001-0133-C01
Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация - Гранично полицейско управление, гр. Белоградчик. BG16RFOP001-2.001-0137-C01
"Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация - Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” , гр. Белоградчик. BG16RFOP001-2.001-0132-C01
Осъществяване на енергийна ефективност в сгради от културната инфраструктура - Художествена галерия, гр. Белоградчик". BG16RFOP001-2.001-0136-C01
Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация - Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик. BG16RFOP001-2.001-0135-C01
Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Белоградчик BG16RFOP001-2.001-0131-C01
Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Белоградчик. BG16RFOP001-2.001-0130-C01

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.