English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201927382 ВИАКОНСУЛТ 11 ЕООД България, гр.София, 1309, ЗОНА Б-18, бл.13, ет.12, ап.67

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване" BG16RFOP002-3.001-0435-C01
"Конкурентоспособност и устойчиво развитие чрез енергийна ефективност" BG16RFOP002-3.001-0112-C01
"Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване" BG16RFOP002-3.001-0482-C01
„Конкурентоспособност с енергийна ефективност в Бистрица 2002 ЕООД“ BG16RFOP002-3.001-0176-C01
"Устойчиво развитие на ВИАГРУП ЕООД чрез внедряване на енергоефективни технологии и системи" BG16RFOP002-3.001-0032-C01
"Енергийна ефективност в ГАП-07 ЕООД" BG16RFOP002-3.001-0026-C01
„Енергийна ефективност в “Деметра - 70” ЕООД“ BG16RFOP002-3.001-0521-C01
"Конкурентоспособност чрез инвестиции в подкрепа на предприемачеството" BG16RFOP002-2.024-0998-C01
„Енергийна ефективност и ефикасност в “Елшица – 99“ ЕАД" BG16RFOP002-3.001-0072-C01
„Енергийна ефективност в ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005 ЕООД“ BG16RFOP002-3.001-0048-C01
Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0007-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0037-C01
„Енергийна ефективност и ефикасност в “ИСА ТСИ” ЕООД" BG16RFOP002-3.001-0085-C01
„Енергийна ефективност в Калория вак ООД“ BG16RFOP002-3.001-0126-C01
„Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД“ BG16RFOP002-3.001-0096-C01
„Ефективно използване на ресурсите в "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД“ BG16RFOP002-3.004-0001-C01
"Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване" BG16RFOP002-3.001-0285-C01
„Устойчиво развитие на Копривлен-мрамор ЕООД чрез енергийна ефективност“ BG16RFOP002-3.001-0018-C01
"Енергийна ефективност и ефикасност в КУЛ ООД" BG16RFOP002-3.001-0038-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0437-C02
„Енергийна ефективност и ефикасност в „МЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД “ BG16RFOP002-3.001-0281-C01
"Енергийна ефективност в „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД" BG16RFOP002-3.001-0058-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0118-C01
"Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване" BG16RFOP002-3.001-0010-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0173-C01
"Устойчиво развитие чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0215-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0059-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0008-C01
"Енергийна ефективност и ефикасност в „Строймонтаж” ЕАД" BG16RFOP002-3.001-0045-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.