English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
202922801 "ПРО ФИТ 1" ЕООД 1 284 759.82 268 009.25
202002735 "Проекто Консулт" ЕООД 1 323 601.49 162 158.96
201515973 "ПРОСВЕТА ЛИБРИ" ЕООД 1 103 096.58 0.00
107052627 "Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД 1 163 474.72 0.00
130055815 "Рекламна агенция Дея" ЕООД 1 205 714.54 0.00
201517223 "РЕМАРТ 85" ЕООД 1 199 149.56 103 708.72
200464636 "РИВА КОНСУЛТ" ЕООД 1 139 079.97 32 700.00
200557873 "РИДЖЪН ИНВЕСТ" ЕООД 1 58 665.96 21 236.05
127070091 "Ринг" ООД 1 159 936.53 150 528.51
106594920 "РИНО СИСТЕМС" ООД 1 182 706.24 201 829.92
175038998 "РИФ СЪЛЮШЪНС" ЕООД 1 84 026.75 19 771.00
200962106 "РИЧМАРТ" ЕООД 1 57 080.23 0.00
200884405 "Руди Енерджи" ЕООД 1 46 078.18 41 126.07
131061625 "САМИ МСД" ЕООД 1 424 999.58 499 999.50
832048452 "САМОКОВ-БОРОВЕЦ" АД 1 133 845.25 0.00
106627256 "Сан Марко 2007" ЕООД 1 30 745.40 0.00
204320882 "СЕВЪН ФУУДС" ООД 1 27 816.25 0.00
203420709 "СИГРОТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД 1 229 543.18 216 040.64
124537141 "СКИТИЯ 1 ГТ" ЕООД 1 81 142.88 95 340.00
119547949 "СЛИВЕН-НЕТ" ООД 1 49 283.00 46 384.00
130175000 "Софийска вода" АД 1 160 726.50 0.00
204636154 "СОФИЯ КОННЕКТ" ЕАД 1 181 546.40 213 584.00
130322346 "СТАМ ЛТД" ООД 1 221 820.93 194 292.37
111553117 "СТЕНЛИ - 03" ЕООД 1 37 026.00 0.00
200648216 "СТОМИ - 99" ООД 1 332 117.00 238 484.77
Страница (7/205):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).