English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
200758424 "МЕП ГРУП" ООД 1 83 380.08 67 691.53
203753553 "Металорежещи инструменти 2015" ЕООД 1 98 500.00 66 578.00
160071437 "МИБО" ЕООД 1 313 736.00 254 002.49
201780345 "МИБУ 17" ЕООД 1 731 500.00 499 614.50
203424807 "Мидалидаре Аква" ООД 1 297 628.12 0.00
130277919 "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД 1 247 503.92 198 003.14
124141302 "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ДОБРИЧ" АД 1 246 555.62 57 330.71
114613822 "МОВЕН" ЕООД 3 371 010.60 198 421.12
108073033 "МОДАК" ООД 2 181 170.00 142 462.02
202057233 "МОНТ ФИШ" ООД 1 1 311 727.58 0.00
204051332 "Мусала Иновации" ООД 1 433 608.25 0.00
175688679 "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ХЕРМЕС" 1 391 133.60 78 226.72
203178387 "Нестос фешън" ЕООД 1 173 721.32 34 700.00
201977563 "НЕТ - САР СИСТЕМС" ЕООД 1 65 892.11 38 361.89
107516981 "Ножаров Авто" ЕООД 1 81 933.03 81 933.03
117600207 "ОЗЕКС" ЕООД 1 375 550.80 0.00
200311487 "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД 1 73 752.48 58 965.39
202323755 "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД 1 98 858.48 0.00
114005357 "Пелтина" ЕООД 2 291 674.70 229 082.42
123674548 "ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П" ООД 1 299 787.54 172 107.98
813109299 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД 1 101 912.73 101 767.05
115353345 "Полигруп" ООД 1 1 663 000.00 997 473.30
200490195 "Прециз - СК" ООД 1 596 000.00 368 941.74
175033894 "Приорити" ООД 1 74 489.16 72 317.07
202922801 "ПРО ФИТ 1" ЕООД 1 335 011.56 333 720.41
Страница (7/160):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).