English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
205244918 "Еделвайс Прес" ЕООД 1 234 388.03 0.00
203639838 "ЕКО АКВА ВТ" ЕООД 1 394 240.00 0.00
204824156 "ЕКОЛОДЖИ СОЛЮШЪНС" ООД 1 236 600.00 0.00
131425114 "ЕКСА" АД 1 214 074.00 209 795.23
205274950 "Екс-вижън Дент Лаб" ООД 1 249 780.00 0.00
201074482 "ЕКСТРИМ 2010" ЕООД 1 378 960.00 0.00
205184086 "Елвиг" ООД 1 259 402.00 0.00
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 4 4 287 014.65 1 702 477.43
203700209 "Елкабел-СС" ЕООД 1 245 256.48 49 051.30
112030073 "Елмет" ЕООД 2 776 066.97 0.00
201759073 "ЕЛФ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1 173 220.07 0.00
205255895 "ЕМ ДЖИ ДИЗАЙН 2018" ЕООД 1 232 270.33 0.00
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД 1 199 954.00 196 799.06
200137969 "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД 1 650 000.00 455 000.00
201655637 "ЕРЕНДЖИ ГРУП" ООД 2 135 931.85 0.00
120509575 "ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова" ЕООД 1 324 028.64 0.00
200085344 "ЕСТРЕЛ" ЕАД 2 1 352 645.60 495 600.00
205150358 "Еф Ем Ел" ООД 1 249 444.00 0.00
201381823 "Живот без болка" ЕООД 1 100 886.52 88 065.82
103765686 "ЗАЛИВА 47-СП" АД 1 100 292.80 93 203.09
203972814 "Зарев, Георгиев и партньори" ООД 1 138 426.96 87 135.88
107560052 "ЗГПУ ГРУП" ООД 1 792 000.00 470 337.50
115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1 100 367.92 100 365.73
101749128 "Зенит-357" ЕООД 1 186 548.00 168 656.92
101757623 "Зора-ЕС" ЕООД 1 199 987.20 127 850.30
Страница (7/179):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.