English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
201521257 "ФИТИБО" ООД 1 82 900.00 45 196.35
820137427 "ФИТОФАРМА" ЕООД 1 376 500.00 0.00
176263784 "ФОНДАЦИЯ ЧЕРГА" 1 91 580.00 47 424.02
824105260 "ХЕМ" АД 1 350 928.00 0.00
203311407 "ХИДРОСТРОЙМОНТАЖ 92" ЕООД 1 147 296.16 0.00
175072185 "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД 1 42 734.45 0.00
202896888 "ЮРОПИЪН ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1 58 293.02 36 792.87
832075353 "Юроспийд" ООД 1 134 722.48 0.00
115138606 ,,Петрол Комерс'' ЕООД 1 138 346.80 0.00
838168405 ,,Хидросистем'' ЕООД 1 235 743.96 0.00
200111255 “СБАЛ по кардиология Велико Търново” ЕАД 1 121 142.37 0.00
203094525 “Супердок“ ООД 1 50 475.12 16 212.43
123654647 ”БАЛКАНПАК” ООД 1 1 666 666.00 992 707.07
115838010 „АГИ - 1" ООД 1 561 773.06 336 892.02
126048117 „Анита” ЕООД 1 215 350.00 0.00
117085223 „АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД 1 136 500.11 103 148.49
202385034 „АПИДП ИП Мартент” ЕООД 1 71 589.18 51 580.57
116560119 „Валли-10“ ЕООД 1 187 320.33 149 856.26
203586481 „Витал Концепт“ ООД 1 111 305.20 56 312.54
107588703 „ДЕСИТА” ЕООД 1 199 161.00 0.00
123018503 „ЕЛИТ – МОНТАЖ“ ООД 1 279 740.20 223 792.16
123634192 „ИТС-ИВОНА” ЕООД 1 821 500.00 574 700.00
101672126 „Крисмар” ЕООД 1 126 100.68 25 220.13
202685487 „Максима 13” ЕООД 1 129 122.32 77 234.25
175115626 „Максън“ ЕООД 1 104 868.33 81 117.49
Страница (7/175):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).