English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
160082145 "Мадара 07" ООД 1 127 859.40 127 424.67
101026465 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД 1 362 364.52 356 011.19
202524466 "МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД 1 294 937.50 0.00
203275007 "МАРИСАН amp; КОЛЕВ" АД 2 3 390 503.24 997 141.20
103785393 "Мармодом" ООД 1 102 616.78 98 258.58
204427425 "Мастър-Пик" ЕАД 3 795 840.50 118 608.11
116011316 "МАТ" ООД 2 1 693 041.49 958 656.00
831262026 "МАУС-ПС" ЕООД 3 7 377 214.00 996 653.88
130105570 "МЕГАДОМ"ООД 1 257 130.00 216 510.35
104030376 "Мегапорт" ЕООД 2 4 631 305.00 0.00
201527922 "Медия Плей" ЕООД 1 63 063.76 60 687.51
201921290 "Мелита Ауто" ООД 1 95 156.22 95 155.55
200758424 "МЕП ГРУП" ООД 1 83 380.08 67 691.53
203753553 "Металорежещи инструменти 2015" ЕООД 1 98 500.00 98 300.00
160071437 "МИБО" ЕООД 1 313 736.00 254 002.49
201780345 "МИБУ 17" ЕООД 1 731 500.00 499 614.50
203424807 "Мидалидаре Аква" ООД 1 294 250.58 34 838.60
130277919 "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД 1 247 503.92 245 765.95
124141302 "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ДОБРИЧ" АД 1 246 555.62 57 330.71
114613822 "МОВЕН" ЕООД 3 371 010.60 198 421.12
108073033 "МОДАК" ООД 2 181 170.00 142 462.02
202057233 "МОНТ ФИШ" ООД 1 1 311 727.58 184 424.10
204051332 "Мусала Иновации" ООД 1 433 608.25 0.00
175688679 "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ХЕРМЕС" 1 391 133.60 147 274.94
203178387 "Нестос фешън" ЕООД 1 173 721.32 165 195.42
Страница (7/167):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).