English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
103860102 "Табак Ком Инженеринг" ООД 1 102 104.31 92 981.94
131287574 "ТелеТек Истърн Юръп" ЕАД 1 215 291.40 0.00
202885071 "ТЕМАКС ЮГ" ЕООД 1 320 794.42 206 297.40
201568310 "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД 1 127 992.49 34 444.45
104578390 "Тотал Вини - ГР. ЛЯСКОВЕЦ" ООД 1 205 887.85 48 444.20
200984524 "ТРАНС- ЦИМЕНТ Е" ЕООД 1 165 629.47 100 873.63
200720740 "ТРАНСКАР - ВЛАДИ" ЕООД 1 157 288.25 132 115.78
831038583 "Транссигнал" ЕООД 1 215 842.29 142 132.39
127023580 "ФАРМА ВЕТ" ООД 1 694 664.37 0.00
201521257 "ФИТИБО" ООД 1 70 465.00 45 196.35
820137427 "ФИТОФАРМА" ЕООД 1 224 017.50 0.00
176263784 "ФОНДАЦИЯ ЧЕРГА" 1 77 843.00 73 264.00
824105260 "ХЕМ" АД 1 298 288.80 0.00
203311407 "ХИДРОСТРОЙМОНТАЖ 92" ЕООД 1 125 201.74 0.00
175072185 "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД 1 36 324.28 0.00
204108670 "ХРИСЕМ 7" ЕООД 1 29 008.38 0.00
202896888 "ЮРОПИЪН ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1 49 549.08 46 634.42
832075353 "Юроспийд" ООД 1 114 514.10 0.00
115138606 ,,Петрол Комерс'' ЕООД 1 117 594.78 20 654.19
838168405 ,,Хидросистем'' ЕООД 1 160 305.90 43 162.95
200111255 “СБАЛ по кардиология Велико Търново” ЕАД 1 82 376.81 19 382.78
203094525 “Супердок“ ООД 1 42 903.86 16 212.43
103860102 “Табак Ком Инженеринг” ООД" 1 33 379.50 0.00
123654647 ”БАЛКАНПАК” ООД 1 849 999.66 992 707.07
115838010 „АГИ - 1" ООД 1 286 504.26 336 892.02
Страница (7/190):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).