English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
205259610 "Ди Би Софт" ЕООД 1 249 722.00 0.00
203402102 "Ди Ем Ес Хелт Груп" EООД 1 200 164.44 196 169.52
205724511 "ДИАВЕНА АРТ" ЕООД 1 196 501.76 0.00
175317371 "ДИВЕРА-ВП" ЕООД 1 257 648.28 257 288.98
204791037 "ДИЖОР ХАЙ ТЕК" ЕООД 1 249 998.16 0.00
205677481 "ДИКЕ КОНСУЛТ" ЕООД 1 64 200.25 0.00
119612090 "ДИПОЛ" ЕООД 1 46 750.00 44 000.00
204842364 "ДИФАР" ООД 1 248 847.96 0.00
204124816 "ДОБРУДЖА - 7" ООД 1 977 900.00 0.00
130181148 "ДОМКО" ООД 1 20 020.00 20 020.00
202230079 "ДОРИ - ЕМ" ООД 1 127 165.00 125 700.00
827182859 "ДУНАВ" АД 1 356 410.00 268 120.01
204840438 "Дъбрава 2018" ЕООД 1 171 320.00 0.00
205268762 "Евро Р стандарт ДВГ" ООД 1 248 000.00 0.00
175441697 "Евроквалификационен център" АД (ЕКЦ АД) 1 141 451.00 28 290.00
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД 1 199 500.00 199 500.00
205244918 "Еделвайс Прес" ЕООД 1 234 388.03 0.00
203639838 "ЕКО АКВА ВТ" ЕООД 1 394 240.00 0.00
204824156 "ЕКОЛОДЖИ СОЛЮШЪНС" ООД 1 236 600.00 0.00
131425114 "ЕКСА" АД 1 214 074.00 209 795.23
205274950 "Екс-вижън Дент Лаб" ООД 1 249 780.00 79 900.00
201074482 "ЕКСТРИМ 2010" ООД 1 378 960.00 170 532.00
205184086 "Елвиг" ООД 1 259 402.00 0.00
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 4 4 287 014.65 1 702 477.43
203700209 "Елкабел-СС" ЕООД 1 245 256.48 49 051.30
Страница (7/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.