English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
202896888 "ЮРОПИЪН ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1 58 293.02 36 792.87
832075353 "Юроспийд" ООД 1 134 722.48 0.00
115138606 ,,Петрол Комерс'' ЕООД 1 138 346.80 0.00
838168405 ,,Хидросистем'' ЕООД 1 235 743.96 0.00
203094525 “Супердок“ ООД 1 50 475.12 10 000.00
123654647 ”БАЛКАНПАК” ООД 1 1 666 666.00 992 707.07
115838010 „АГИ - 1" ООД 1 561 773.06 336 892.02
126048117 „Анита” ЕООД 1 215 350.00 0.00
117085223 „АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД 1 136 500.11 103 148.49
202385034 „АПИДП ИП Мартент” ЕООД 1 71 589.18 14 300.00
116560119 „Валли-10“ ЕООД 1 187 320.33 68 812.71
203586481 „Витал Концепт“ ООД 1 111 305.20 22 261.00
123018503 „ЕЛИТ – МОНТАЖ“ ООД 1 279 740.20 223 792.16
123634192 „ИТС-ИВОНА” ЕООД 1 821 500.00 574 700.00
101672126 „Крисмар” ЕООД 1 126 100.68 25 220.13
202685487 „Максима 13” ЕООД 1 129 122.32 25 824.00
175115626 „Максън“ ЕООД 1 104 868.33 53 287.33
115801299 „МС и М” ООД 1 182 033.32 145 626.66
106593359 „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД 1 1 015 150.00 710 500.00
201617775 „Спорт Трейдинг“ ЕООД 1 132 331.28 26 466.25
121477098 „СТС Софтуер” АД 1 127 725.79 94 854.56
000668747 135-ТО СУ "ЯН АМОС КОМЕНСКИ" 1 331 698.44 121 306.52
201825986 912 ООД 1 558 000.00 0.00
124030145 EТ "КАЛЕВ-48 - ИВАН КАЛЕВ" 1 235 680.00 124 578.57
130163919 А ДЕЙТА ПРО ООД 1 1 447 510.00 0.00
Страница (7/165):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).