English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175069673 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНСКО РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ" 1 358 724.30 71 744.86
120557787 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,ОБРАЗОВАНИЕ И НАПРЕДЪК" 1 258 558.98 248 921.47
122087578 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР НАДЯ" 1 89 816.26 23 270.57
176475748 ФОНДАЦИЯ "ЮСТИЦИЯ" 1 84 196.00 71 982.87
175625910 Фондация "Ятрус" 1 191 598.00 72 243.60
176214381 Фондация “Джендър алтернативи“ 1 198 225.42 164 202.24
131217533 ФОНДАЦИЯ “МИСИЯ СПАСЕНИЕ” 1 374 120.54 245 591.31
177117088 Фондация „Мечти без граници“ 1 189 504.42 100 438.44
176961209 ФОНДАЦИЯ „ПРАВА ЗА ТЕБ“ 1 99 094.24 6 501.09
177066576 Фондация „Устойчиво развитие Русе“ 2 346 411.70 29 900.00
177181938 Фондация „Център за социална политика“ 1 391 075.85 385 047.54
121029426 ФОНДАЦИЯ БИКОУЗ: В ПОМОЩ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА 1 156 120.80 44 165.04
175465788 Фондация за прозрачни регламенти 1 68 428.80 22 716.87
175083281 Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество 1 180 251.00 165 343.03
177222025 Фондация за развитие на търговското право 1 0.00 0.00
115063954 ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "РОМА - ПЛОВДИВ" 1 289 639.47 0.00
131114316 ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ И РЕСУРСИ 1 262 077.20 0.00
177015877 Фондация Смарт АгроСтарт 1 89 640.00 30 563.99
177074384 Фондация Център за детско развитие и психологическо консултиране „Когнитива“ 1 73 159.90 45 799.51
175358795 Фондация Център за имиграция и интеграция 1 83 568.67 10 810.37
121603561 ФОНОТРОНИКА ООД 1 700 000.00 315 000.00
103111697 ФОРМЕКС ЕООД 1 251 335.60 171 463.97
201986733 ФОРМПЛАСТ БГ ЕООД 1 1 631 528.00 0.00
200353187 ФОРС - 81 ООД 2 2 034 775.09 1 427 123.82
202183611 ФОРТИС ВИЗИО ЕООД 1 510 000.00 0.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.