English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
000917789 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 1 118 805.00 54 310.58
107062984 ЩАЙНЕР МЕБЕЛ ЕООД 1 801 890.30 557 977.00
131413286 ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД 1 2 322 315.50 0.00
130969522 Ю БИ АР ЕООД 1 389 841.57 311 873.26
120063258 ЮГСТРОЙ ООД 1 181 192.40 181 148.43
101662328 ЮМЕР И СИН ЕООД 1 214 684.40 61 893.00
123733817 ЮМТ ЕООД 2 2 645 732.00 1 147 233.95
103870790 ЮНАЙТЕД ИЙСТ ТРЕЙД КАМПЪНИ ООД 1 27 060.00 0.00
121316789 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД 1 163 347.93 51 520.95
200143032 ЮНИ АУТО ЕООД 1 64 481.00 63 700.99
104611563 ЮНИГАЗ - ВТ ООД 1 326 001.06 0.00
130533304 ЮНИ-М 01 ООД 1 1 019 600.00 610 200.00
825388419 ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД 2 2 822 433.00 747 250.00
200914058 ЮНИФАЙ СЪРВИС ЦЕНТЪР ЕООД 1 284 889.22 0.00
126580846 ЮНОНА - КАТЯ ГЕНЕВА ЕООД 2 369 399.95 0.00
825203984 ЮРИЙ ГАГАРИН АД 1 5 488 988.95 0.00
201650210 ЮРОПРОС ЕООД 1 1 159 600.00 0.00
831633773 ЮСИС ООД 2 453 740.36 288 982.44
201186015 ЮТА КОМЕРС ЕООД 1 27 500.00 0.00
121435633 ЯВОР МИРЧЕВ КОМЕРС ЕТ 1 556 832.00 188 664.05
202764851 ЯКИМО АГРО ИМПОРТ ООД 1 554 194.00 0.00
202498181 Ямайка ЕАД 1 157 765.60 157 765.60
175288934 ЯНА 2007 ЕООД 1 90 838.00 84 966.49
203650681 Яна Сиракова - СиЯна ЕООД 1 58 748.35 35 812.93
126711683 ЯНЕВ ЕООД 1 1 615 000.00 969 000.00
Страница (159/160):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).