English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
201611594 "Влаяна" ЕООД 1 96 613.85 113 061.35
103790974 "Волан" ЕООД 1 294 950.99 221 706.77
101664852 "ВОЛОВАР" ООД 1 146 046.44 137 455.47
102843032 "Врънгови" ООД 1 300 663.54 352 849.00
204011569 "ГЕКО 16" ООД 1 115 050.90 27 070.80
202590943 "ГИД-2004" ЕООД 1 69 814.24 0.00
112133251 "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА 1 299 499.20 0.00
201228770 "ГЛОБАЛКАР" ЕООД 1 235 901.60 222 025.04
201765343 "ГРИЙН ТАКСИ" ООД 1 277 495.40 141 806.68
204360962 "Д и П консулт 2017" ЕООД 1 177 010.65 37 265.40
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД 1 101 150.00 78 829.84
126646680 "ДАНИ ФЕШЪН" ЕООД 1 184 183.21 43 337.23
201315218 "ДЖОДИ - 1" ЕООД 1 471 750.00 550 119.00
203402102 "Ди Ем Ес Хелт Груп" ООД 1 170 139.75 160 131.55
175317371 "ДИВЕРА-ВП" ЕООД 1 219 001.05 195 080.28
202230079 "ДОРИ - ЕМ" ООД 1 108 090.25 50 866.00
827182859 "ДУНАВ" АД 1 327 505.15 268 120.01
175441697 "Евроквалификационен център" АД (ЕКЦ АД) 1 120 233.34 28 290.00
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД 1 189 525.00 39 900.00
131425114 "ЕКСА" АД 1 181 962.90 42 814.80
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 2 1 389 217.27 0.00
112030073 "Елмет" ЕООД 2 291 025.14 0.00
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД 1 189 956.30 39 990.80
200137969 "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД 1 386 750.00 455 000.00
201381823 "Живот без болка" ЕООД 1 85 753.55 80 709.22
Страница (3/190):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).