English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
115842916 "БЛУРЕД" ООД 1 121 084.20 0.00
200511057 "БОГОЯ-М" ООД 1 308 916.14 172 814.04
128595875 "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД 1 258 094.00 0.00
115762445 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД 1 622 072.50 731 850.00
126705405 "БУЛТЕМ" ООД 2 241 194.97 0.00
123627778 "Бунекс" ЕООД 1 51 037.09 0.00
200117781 "Венеция - 08" ООД 1 157 577.56 134 674.90
813151227 "Вилмар Контрол" ООД 1 138 125.32 32 500.00
117664576 "ВИП КОНТАКТ" ООД 1 131 215.33 30 874.19
203226647 "ВИП професионално почистване" ЕООД 1 147 635.64 0.00
107031266 "ВИП" ООД 1 329 037.56 77 420.60
201594942 "ВКУСНИ ПОДПРАВКИ-2011" ЕООД 1 84 989.80 0.00
201611594 "Влаяна" ЕООД 1 96 613.85 113 061.35
103790974 "Волан" ЕООД 1 294 950.99 221 706.77
101664852 "ВОЛОВАР" ООД 1 146 046.44 171 013.85
102843032 "Врънгови" ООД 1 300 663.54 352 849.00
204308780 "ГАБИ 27" ЕООД 1 240 730.53 0.00
108077964 "ГАЛЕНИТ" АД 1 23 290.00 0.00
175044588 "ГАЛТЕКС 2006" ООД 1 101 167.00 0.00
204011569 "ГЕКО 16" ООД 1 115 050.90 27 070.80
202590943 "ГИД-2004" ЕООД 1 69 814.25 0.00
112133251 "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА 1 299 499.20 0.00
201228770 "ГЛОБАЛКАР" ЕООД 1 235 901.60 222 025.04
108060915 "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД 1 57 120.00 0.00
201765343 "ГРИЙН ТАКСИ" ООД 1 277 495.40 261 172.13
Страница (3/205):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).