English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
115047252 "АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96" АД 2 1 701 805.00 988 680.00
205142614 "Ангелова Драйвинг Академи" ЕООД 1 249 997.00 0.00
204814137 "Ар Ен Хоп" ООД 1 241 219.57 0.00
117508709 "Арев Премиер" ООД 1 229 883.00 229 485.49
204844130 "Аржент Пъбликейшънс" ООД 1 153 241.00 0.00
200501084 "АРМИ СЕКЮРИТИ БГ" ЕООД 1 338 580.00 0.00
203945347 "АртВИЗА ПРО" ЕООД 1 182 891.48 133 979.21
115582949 "АРТИСТИКО" ЕООД 2 1 262 714.52 717 984.00
203122659 "АСИЛИЪНС" ЕООД 1 167 231.90 0.00
204250163 "АСТРА ЛАЙТ" ЕООД 1 99 996.82 20 065.32
205144825 "АТ ФИШ" ЕООД 1 97 728.00 0.00
203851289 "Ата-спа" ООД 1 123 750.00 119 900.00
205310916 "АУТО ПРО ЕКСПЕРТ" ЕООД 1 220 861.56 0.00
203712318 "Б и С СТИЛ" ЕООД 1 27 500.00 0.00
204799532 "БАДЕВ 2017" ЕООД 1 245 500.00 0.00
203482618 "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД 1 16 500.00 16 500.00
204542819 "БАКЕРИ 2" ЕООД 1 373 790.27 74 758.05
204365895 "Балджи 90" ЕООД 1 221 760.00 200 706.00
111005252 "БАЛКАН" АД 1 841 951.92 419 560.86
130298137 "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 1 240 909.00 226 496.25
204867435 "БГ Нюанс" ООД 1 249 300.00 0.00
203368746 "БДИН БГ КОМ" ООД 1 132 220.00 36 960.00
202469500 "БЕЛЛА 21" ООД 1 34 210.00 3 850.00
201424826 "БЕЛФОРТ-ДЕТЕЛИНА" ЕООД 1 82 332.84 23 733.19
203555176 "Бизконсулт адвайзър" ЕООД 3 340 624.00 165 590.40
Страница (3/179):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.