English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
204011569 "ГЕКО 16" ООД 1 135 354.00 27 070.80
202590943 "ГИД-2004" ЕООД 1 82 134.40 0.00
112133251 "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА 1 352 352.00 0.00
201228770 "ГЛОБАЛКАР" ЕООД 1 277 531.30 192 549.80
201765343 "ГРИЙН ТАКСИ" ООД 1 326 465.16 141 806.68
204360962 "Д и П консулт 2017" ЕООД 1 186 327.00 0.00
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД 1 119 000.00 78 829.84
126646680 "ДАНИ ФЕШЪН" ЕООД 1 216 686.13 43 337.23
201315218 "ДЖОДИ - 1" ЕООД 1 925 000.00 550 119.00
203402102 "Ди Ем Ес Хелт Груп" ООД 1 200 164.44 160 131.55
175317371 "ДИВЕРА-ВП" ЕООД 1 257 648.28 195 080.28
202230079 "ДОРИ - ЕМ" ООД 1 127 165.00 50 866.00
827182859 "ДУНАВ" АД 1 356 410.00 235 541.86
175441697 "Евроквалификационен център" АД (ЕКЦ АД) 1 141 451.00 28 290.00
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД 1 199 500.00 0.00
131425114 "ЕКСА" АД 1 214 074.00 42 814.80
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 3 3 162 813.48 0.00
112030073 "Елмет" ЕООД 2 776 066.97 0.00
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД 1 199 954.00 0.00
200137969 "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД 1 650 000.00 455 000.00
201381823 "Живот без болка" ЕООД 1 100 886.52 80 709.22
103765686 "ЗАЛИВА 47-СП" АД 1 100 292.80 55 149.11
107560052 "ЗГПУ ГРУП" ООД 1 792 000.00 470 337.50
115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1 100 367.92 77 837.78
101749128 "Зенит-357" ЕООД 1 186 548.00 149 238.40
Страница (3/175):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).