English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
121650746 ХРАНСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ АД 1 84 315.00 0.00
828049769 ХРОМ АД 2 1 864 400.00 783 300.00
200655207 ХРОНОВСКИ БГ ЕООД 1 485 713.00 310 856.32
200889587 ХРЪТКИТЕ ООД 1 430 000.00 387 000.00
202982848 Хуго.бг ЕООД 1 239 998.00 47 999.60
115259725 ХЪС ООД 1 4 883 100.00 0.00
203696045 ХЮМАНКОНСУЛТИНГ ЕООД 1 323 597.89 0.00
202705630 ЦВ СЕКЮРИТИ ООД 1 234 777.17 229 096.66
202037056 ЦВЕТИНА - МЕЗДРА ЕООД 1 114 871.70 40 147.11
200834459 ЦВЕТНИЦА 2009 ООД 1 55 712.80 44 570.24
827144634 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧУЧУЛИГА" 1 296 030.49 0.00
202823867 ЦЕНИТ - ПЕТКОВ ООД 1 418 000.00 280 275.50
831914037 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД (ЦЕРБ) 1 2 850 000.00 994 000.00
113549612 ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001 ООД 1 487 103.00 0.00
106021454 ЦЕНТРОМЕТ АД 2 4 045 629.63 0.00
825360551 ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД 1 1 050 000.00 724 243.85
104590738 Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ 1 607 624.00 159 760.21
201775608 ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД 1 476 640.00 293 751.00
176073030 ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦППКОП) 1 326 748.00 73 262.00
121292046 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 1 198 000.00 0.00
812000140 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БУРГАС 1 241 623.60 0.00
813147200 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВАРНА 1 223 623.60 0.00
818035874 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КЪРДЖАЛИ 1 241 319.60 83 928.81
825294069 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЛОВДИВ 1 202 388.40 40 347.16
116000896 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - РАЗГРАД 1 226 863.60 20 498.41
Страница (151/154):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).