English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
176026792 Фондация "Разпространение на знание и социални дейности - Авицена" /РЗСД-Авицена/ 1 262 077.20 0.00
176619091 ФОНДАЦИЯ "РАСТЕЖ" 1 568 028.00 420 478.06
176950885 Фондация "СВЕТА АННА" 1 199 913.35 0.00
123714158 ФОНДАЦИЯ "СИЙДЪР" 1 138 628.58 0.00
131090776 ФОНДАЦИЯ "СОЦИАЛНИ НОРМИ" 2 240 416.80 125 541.44
101793014 ФОНДАЦИЯ "СТРАТОС" 1 299 776.40 0.00
175338134 ФОНДАЦИЯ "СТЪПКА ЗА БЪЛГАРИЯ" 1 199 999.80 0.00
111507881 Фондация "Стъпка по стъпка" 2 521 760.62 256 640.56
103551351 Фондация "Съпричастие" 1 104 641.02 20 348.30
175080538 Фондация "Устойчиво развитие и просперитет" 1 190 297.51 0.00
112511135 ФОНДАЦИЯ "ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА - ИГА" 1 276 548.55 102 698.49
112511135 Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" 2 443 336.50 0.00
176953753 Фондация "Фондация 3000" 1 257 485.14 0.00
175633540 ФОНДАЦИЯ "ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ" 1 185 498.29 0.00
175683511 ФОНДАЦИЯ "ФОРУМ НА РЕГИОНИТЕ" 1 315 985.56 0.00
176237298 ФОНДАЦИЯ "ХиД ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВИ" 1 99 427.10 70 479.61
121587178 Фондация "Ценности" 1 180 350.00 144 280.00
176217057 Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" 1 137 281.05 0.00
130151016 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ" 1 79 561.12 1 264.36
175069673 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНСКО РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ" 1 358 724.30 0.00
120557787 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,ОБРАЗОВАНИЕ И НАПРЕДЪК" 1 258 558.98 101 919.16
176475748 ФОНДАЦИЯ "ЮСТИЦИЯ" 1 84 196.00 22 048.18
176214381 Фондация “Джендър алтернативи“ 1 198 225.42 17 781.41
131217533 ФОНДАЦИЯ “МИСИЯ СПАСЕНИЕ” 1 374 120.54 0.00
177117088 Фондация „Мечти без граници“ 1 189 504.42 0.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).