English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
117071946 ШОТЕРОН-98 ЕООД 1 51 916.40 51 916.40
203833298 ШУГЪР ДЖОБ ЕООД 1 111 952.00 0.00
831657540 ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД 1 273 020.00 159 324.00
000917789 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 1 118 805.00 112 449.66
107062984 ЩАЙНЕР МЕБЕЛ ЕООД 1 801 890.30 557 977.00
131413286 ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД 1 2 322 315.50 0.00
205416855 ЪРБАН ЕЙНДЖЪЛС ООД 1 211 345.19 0.00
130969522 Ю БИ АР ЕООД 1 389 841.57 353 121.01
205224825 Ю ЕКС ТЕСТ EООД 1 250 000.00 0.00
120063258 ЮГСТРОЙ ООД 1 181 192.40 181 148.43
101674152 ЮЛНЦ „Югозападен обществено информационен център“ 2 277 913.08 37 707.32
101662328 ЮМЕР И СИН ЕООД 1 214 684.40 144 868.50
123733817 ЮМТ ЕООД 2 2 645 732.00 1 747 209.85
103870790 ЮНАЙТЕД ИЙСТ ТРЕЙД КАМПЪНИ ООД 1 27 060.00 0.00
121316789 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД 1 163 347.93 135 574.68
200143032 ЮНИ АУТО ЕООД 1 64 481.00 63 700.99
104611563 ЮНИГАЗ - ВТ ООД 1 326 001.06 142 039.80
130533304 ЮНИ-М 01 ООД 1 1 019 600.00 610 200.00
825388419 ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД 2 2 822 433.00 1 976 615.00
126580846 ЮНОНА - КАТЯ ГЕНЕВА ЕООД 2 369 399.95 291 851.07
825203984 ЮРИЙ ГАГАРИН АД 1 5 488 988.95 0.00
201650210 ЮРОПРОС ЕООД 1 1 159 600.00 810 666.50
831633773 ЮСИС ООД 2 453 740.36 382 262.44
201186015 ЮТА КОМЕРС ЕООД 1 27 500.00 26 180.00
121435633 ЯВОР МИРЧЕВ КОМЕРС ЕТ 1 556 832.00 385 763.05
Страница (183/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.