English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
838168266 ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД 1 3 019 443.00 1 444 527.18
102890249 ХИДРО МАТ ЕООД 1 798 690.00 559 083.00
130221614 ХИДРОБЕТОН ООД 1 164 682.00 164 669.93
160009243 ХИДРОЙОНИКС ЕООД 1 854 830.00 178 012.80
103762311 ХИДРОМАРК ЕООД 1 931 000.00 655 700.00
175129451 ХИДРОМИНЕРАЛ ООД 1 60 700.00 60 692.68
123645388 ХИДРОНИКС ЕООД 1 390 131.94 273 092.36
126032586 ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД 1 389 530.82 263 165.00
123063683 ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 1 700 000.00 403 620.00
201666594 ХИДРОСИСТ ЕООД 1 680 043.00 237 402.27
823073008 ХИДРОСТРОЙ ООД 1 266 744.00 251 385.64
201458166 Хийт Дизайн ЕООД 1 651 705.36 250 223.61
825010394 ХИК-91 - ПАЦЕВ С-ИЕ СД 1 1 665 000.00 996 393.10
131212027 ХИМАКС ФАРМА ЕООД 1 1 622 360.98 488 079.68
000670673 ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 2 3 582 959.37 2 671 788.42
175078932 ХИМИПЛАСТ АД 1 1 892 405.25 0.00
114121600 ХИМКОМЕРС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД 1 184 240.00 183 398.66
000632345 Химкомплект инженеринг АД 1 30 085.00 12 859.00
836143969 ХИММАШ АД 1 1 669 887.00 989 389.80
200697672 ХКС ЕООД 1 387 200.00 0.00
114668288 ХЛЕБОЗАВОД ПЛЕВЕН ЕООД 1 99 000.00 89 237.50
126117830 ХЛЕБОЗАВОД ТИМС ЕООД 1 394 870.00 276 409.00
820163315 ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД 1 389 879.11 233 158.62
202602712 ХМГ АГРО ЕООД 1 559 833.70 390 644.85
117066924 ХОБИ-КАР ЕООД 1 109 534.96 109 481.70

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.