English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
115838010 "АГИ - 1" ООД 1 1 043 065.00 279 757.96
200013932 "Агила 2000" ЕООД 1 76 913.95 46 956.54
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД 1 141 667.00 120 562.13
121569109 "АГРОТЕКСИМ" ЕООД 1 822 647.69 164 529.56
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1 199 698.09 189 713.19
836147896 "АКВА - 3" ООД 1 274 758.00 0.00
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД 3 3 797 601.72 448 820.81
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД 1 67 033.12 64 081.04
202201274 "Алгае Фарм" АД 2 3 679 686.82 0.00
201741584 "АЛЕКС 1977" ЕООД 1 321 380.00 89 900.00
126723632 "АЛИАНА" ООД 1 280 789.20 56 157.84
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 1 54 209.26 52 788.65
115047252 "АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96" АД 2 1 701 805.00 988 680.00
117508709 "Арев Премиер" ООД 1 229 883.00 139 933.53
200501084 "АРМИ СЕКЮРИТИ БГ" ЕООД 1 338 580.00 0.00
203945347 "АртВИЗА ПРО" ЕООД 1 182 891.48 36 578.29
115582949 "АРТИСТИКО" ЕООД 1 1 196 640.00 717 984.00
203122659 "АСИЛИЪНС" ЕООД 1 167 231.90 0.00
204250163 "АСТРА ЛАЙТ" ЕООД 1 99 996.82 0.00
203851289 "Ата-спа" ООД 1 123 750.00 0.00
203712318 "Б и С СТИЛ" ЕООД 1 27 500.00 0.00
203482618 "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД 1 16 500.00 6 600.00
204542819 "БАКЕРИ 2" ЕООД 1 373 790.27 74 758.05
204365895 "Балджи 90" ЕООД 1 221 760.00 97 713.00
111005252 "БАЛКАН" АД 1 841 951.92 419 560.86
Страница (2/160):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).