English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД 1 120 416.95 120 562.13
121569109 "АГРОТЕКСИМ" ЕООД 1 309 780.22 0.00
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1 189 713.19 161 303.90
836147896 "АКВА - 3" ООД 1 233 544.30 0.00
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД 2 786 658.89 0.00
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД 1 56 978.16 64 081.04
202201274 "Алгае Фарм" АД 2 1 379 882.57 0.00
126723632 "АЛИАНА" ООД 1 238 670.82 56 157.84
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 1 46 077.87 52 788.65
115047252 "АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96" АД 1 45 067.00 0.00
117508709 "Арев Премиер" ООД 1 195 400.55 87 796.15
200501084 "АРМИ СЕКЮРИТИ БГ" ЕООД 1 287 793.00 0.00
115582949 "АРТИСТИКО" ЕООД 1 610 286.40 717 984.00
203122659 "АСИЛИЪНС" ЕООД 1 142 147.13 0.00
203851289 "Ата-спа" ООД 1 105 187.50 0.00
203482618 "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД 1 14 025.00 0.00
204365895 "Балджи 90" ЕООД 1 188 496.00 0.00
111005252 "БАЛКАН" АД 1 429 395.48 419 560.86
130298137 "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 1 204 772.65 96 363.60
203368746 "БДИН БГ КОМ" ООД 1 112 387.00 0.00
202469500 "БЕЛЛА 21" ООД 1 29 078.50 0.00
203555176 "Бизконсулт адвайзър" ЕООД 1 139 425.50 136 399.44
104119056 "БИЛЯНА" ООД 1 531 046.38 0.00
112029879 "БИОВЕТ" АД 3 2 343 379.03 0.00
113573168 "БЛУ ПОЙНТ" ЕАД 1 225 623.44 212 351.47
Страница (2/204):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).