English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
204005662 "АВТОКОМПЛЕКСА" ООД 1 190 990.25 181 440.74
204877380 "АВТОСЕД" ООД 1 249 720.00 0.00
114657911 "Автостил" ЕООД 1 32 972.50 32 697.50
103598447 "Агенда" ООД 2 364 656.92 154 114.29
202014698 "АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018" ЕООД 1 197 786.40 39 557.28
115838010 "АГИ - 1" ООД 2 1 604 838.06 967 396.02
200013932 "Агила 2000" ЕООД 1 76 913.95 61 002.11
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД 1 141 667.00 139 141.41
121569109 "АГРОТЕКСИМ" ЕООД 1 822 647.69 409 964.69
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1 199 698.09 198 607.03
204810295 "АЙ ТИ ЕВ" ООД 1 147 722.00 0.00
204773046 "АйТиВи Тех" ЕООД 1 248 100.00 79 392.00
836147896 "АКВА - 3" ООД 1 274 758.00 273 496.66
203715175 "АКВА - ЕКОФИШ" ЕООД 1 712 826.35 0.00
205218485 "АКВА ЛИД" ООД 1 249 343.20 0.00
202235718 "АКВА СТАР КО" ООД 1 369 112.00 0.00
204380395 "АКВА ФИШ 70 " ООД 1 60 645.42 48 324.34
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД 3 3 797 581.72 1 018 263.17
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД 1 67 033.12 64 081.04
202201274 "Алгае Фарм" АД 2 3 666 093.45 268 839.17
204967396 "АЛГЕРА БГ" ЕООД 1 248 403.00 0.00
201741584 "АЛЕКС 1977" ЕООД 1 321 380.00 135 561.50
126723632 "АЛИАНА" ООД 1 280 789.20 277 926.39
126625259 "АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ" 2 186 178.57 8 569.14
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 1 54 209.26 52 788.65
Страница (2/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.