English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД 2 2 097 757.00 0.00
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД 1 67 033.12 64 081.04
202201274 "Алгае Фарм" АД 1 1 980 609.22 0.00
126723632 "АЛИАНА" ООД 1 280 789.20 56 157.84
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 1 54 209.26 43 367.41
117508709 "Арев Премиер" ООД 1 229 883.00 45 976.60
115582949 "АРТИСТИКО" ЕООД 1 1 196 640.00 717 984.00
204365895 "Балджи 90" ЕООД 1 221 760.00 0.00
111005252 "БАЛКАН" АД 1 841 951.92 419 560.86
130298137 "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 1 240 909.00 96 363.60
203555176 "Бизконсулт адвайзър" ЕООД 1 164 030.00 131 224.00
113573168 "БЛУ ПОЙНТ" ЕАД 1 331 799.18 212 351.47
115842916 "БЛУРЕД" ЕООД 1 142 452.00 0.00
200511057 "БОГОЯ-М" ООД 1 336 180.36 172 814.04
128595875 "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД 1 303 640.00 0.00
115762445 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД 1 1 045 500.00 731 850.00
126705405 "БУЛТЕМ" ООД 2 330 357.80 0.00
123627778 "Бунекс" ЕООД 1 60 043.63 0.00
200117781 "Венеция - 08" ООД 1 185 385.36 91 265.51
813151227 "Вилмар Контрол" ООД 1 162 500.37 32 500.00
117664576 "ВИП КОНТАКТ" ООД 1 154 370.97 30 874.19
203226647 "ВИП професионално почистване" ЕООД 1 173 689.00 0.00
107031266 "ВИП" ООД 1 387 103.00 77 420.60
201611594 "Влаяна" ЕООД 1 113 663.36 90 300.66
103790974 "Волан" ЕООД 1 320 982.70 221 706.77
Страница (2/185):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).