English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
101714522 ЧЕРКЕЗОВ ООД 2 1 261 576.22 588 679.30
203332853 ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ И ТУРИЗЪМ ЕООД 1 35 764.14 35 764.14
102036786 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД 1 358 727.76 350 162.93
203630255 ЧЕХ АГРО-ХОЛД ООД 1 416 990.70 0.00
106521420 ЧЕХ-ПЛАСТ ООД 1 1 669 291.12 999 899.94
120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД 2 263 140.00 246 174.07
831478789 ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ ООД 1 116 000.00 115 794.00
812198633 ЧИСТОТА ЕООД 1 23 650.00 23 100.00
115167522 ЧУГУНОЛЕЕНЕ - ПЪРВОМАЙ АД 2 4 873 625.00 26 400.00
203016458 ЧУКУРОВИ И КО ООД 1 1 318 185.84 798 612.00
200508933 ЧУЧКОВ БРАДЪРС СТУДИО ООД 1 224 748.00 157 184.30
201547024 ШАВАРНА БИОПАРК ООД 1 606 402.26 0.00
203749341 Шелтърс България ЕООД 1 99 725.42 74 838.90
123052306 ШИПКА ГРУП АД 1 118 783.73 113 695.76
121587769 ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД 1 689 178.80 334 093.34
200347405 ШОП МАРКЕТ ООД 1 82 500.00 0.00
117071946 ШОТЕРОН-98 ЕООД 1 51 916.40 51 916.40
203833298 ШУГЪР ДЖОБ ЕООД 1 111 952.00 0.00
831657540 ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД 1 273 020.00 159 324.00
000917789 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 1 118 805.00 112 449.66
107062984 ЩАЙНЕР МЕБЕЛ ЕООД 1 801 890.30 557 977.00
131413286 ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД 1 2 322 315.50 0.00
205416855 ЪРБАН ЕЙНДЖЪЛС ООД 1 211 345.19 0.00
130969522 Ю БИ АР ЕООД 1 389 841.57 353 121.01
205224825 Ю ЕКС ТЕСТ EООД 1 250 000.00 0.00
Страница (182/183):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.