English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
116000896 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - РАЗГРАД 1 226 863.60 70 237.75
119002144 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СЛИВЕН 1 232 659.60 0.00
830176065 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СМОЛЯН 1 303 222.90 110 426.86
202242431 ЦЕНТЪР ПЛЕЙ ЕООД 1 217 970.16 211 021.09
115835231 ЦЕЯН ООД 2 572 375.00 348 530.00
115307344 ЦИМА - 99 ООД 1 286 059.00 0.00
115616586 ЦИТРО ООД 2 423 542.80 344 162.57
160087007 ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД 1 1 193 400.00 666 177.00
117624311 ЦПО към "БЕЙСКОМ" ООД 1 215 585.44 190 613.41
201566672 ЦУЛЯ ЕООД 2 232 524.40 227 028.57
200162431 ЧАРЛТОН ЕООД 3 2 657 454.64 1 782 044.40
202782445 ЧДГ ПАТЕТА ЕООД 1 144 064.00 141 930.37
131434768 ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД 1 163 377.50 163 377.50
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД 1 183 158.40 103 485.67
101714522 ЧЕРКЕЗОВ ООД 2 1 261 576.22 588 679.30
203332853 ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ И ТУРИЗЪМ ЕООД 1 35 764.14 35 764.14
102036786 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД 1 358 727.76 350 162.93
203630255 ЧЕХ АГРО-ХОЛД ООД 1 416 990.70 0.00
106521420 ЧЕХ-ПЛАСТ ООД 1 1 669 291.12 999 899.94
120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД 2 263 140.00 246 174.07
831478789 ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ ООД 1 116 000.00 115 794.00
812198633 ЧИСТОТА ЕООД 1 23 650.00 23 100.00
115167522 ЧУГУНОЛЕЕНЕ - ПЪРВОМАЙ АД 2 4 873 625.00 26 400.00
203016458 ЧУКУРОВИ И КО ООД 1 1 318 185.84 798 612.00
200508933 ЧУЧКОВ БРАДЪРС СТУДИО ООД 1 224 748.00 157 184.30
Страница (182/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.