English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
113549612 ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001 ООД 1 487 103.00 0.00
106021454 ЦЕНТРОМЕТ АД 1 100 425.00 0.00
000713046 Център за изследване на демокрацията 1 293 005.59 0.00
825360551 ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД 1 1 050 000.00 724 243.85
104590738 Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ 1 607 624.00 0.00
201775608 ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД 1 476 640.00 0.00
176073030 ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦППКОП) 1 326 748.00 0.00
812000140 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БУРГАС 1 241 623.60 0.00
813147200 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВАРНА 1 223 623.60 0.00
818035874 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КЪРДЖАЛИ 1 241 319.60 20 455.57
825294069 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЛОВДИВ 1 202 388.40 0.00
116000896 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - РАЗГРАД 1 226 863.60 20 498.41
119002144 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СЛИВЕН 1 232 659.60 0.00
830176065 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СМОЛЯН 1 303 222.90 0.00
202242431 ЦЕНТЪР ПЛЕЙ ЕООД 1 217 970.16 0.00
115835231 ЦЕЯН ООД 1 279 000.00 0.00
115835231 ЦЕЯН ООД 1 293 375.00 153 300.00
115616586 ЦИТРО ООД 1 196 342.00 0.00
115616586 ЦИТРО ООД 1 227 200.80 162 563.71
160087007 ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД 1 1 193 400.00 666 177.00
117624311 ЦПО към "БЕЙСКОМ" ООД 1 215 585.44 43 117.09
201566672 ЦУЛЯ ЕООД 1 208 764.40 134 508.03
200162431 ЧАРЛТОН ЕООД 2 906 348.64 0.00
202782445 ЧДГ ПАТЕТА ЕООД 1 144 064.00 74 273.65
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД 1 183 158.40 0.00
Страница (163/165):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).