English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175167473 ТОПСИСТЕМ ЕООД 1 528 600.00 0.00
117012879 ТОСИТА АД 1 389 000.00 272 300.00
104578390 ТОТАЛ ВИНИ - ГР.ЛЯСКОВЕЦ ООД 1 699 350.00 209 805.00
202840425 ТПН 2013 ЕООД 1 1 400 000.00 588 000.00
123727668 ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД 1 806 200.00 402 780.00
825021088 ТРАКИЯ КОМЕРС - 90 АД 1 1 063 000.00 739 036.90
200844292 ТРАКС АУДИО ЕООД 1 550 300.00 356 031.78
114005250 ТРАКТОР ООД 1 1 133 227.84 0.00
114005250 ТРАКТОР ООД 1 945 096.18 546 909.00
115602654 ТРАНС - ВАНКОВ ЕООД 1 363 416.00 0.00
831160046 ТРАНСКАПИТАЛ ЕООД 1 233 821.00 0.00
121870137 ТРАНСКОМ С ООД 1 423 745.39 296 310.00
120613442 ТРАНСЛЕС - КОМЕРС ЕООД 1 180 481.00 0.00
148037536 ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ЕООД 1 195 532.31 0.00
202202586 ТРАНСПИТ - НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЕТ 1 55 598.45 11 119.69
102017202 ТРАНСПРЕС ООД 1 222 734.20 35 637.46
109554048 ТРАНСТЕХ ООД 1 81 429.58 52 645.81
201722979 ТРАФИК СИСТЕМИ ЕООД 1 564 000.00 0.00
201722979 ТРАФИК СИСТЕМИ ЕООД 1 694 998.00 485 800.00
201501685 ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ ЕООД 1 362 160.00 72 432.00
131087221 ТРИ ДЕ МЕТАЛ ЕООД 1 545 391.63 0.00
201668225 ТРИ ДЕ ПРОДЖЕКШЪН ЕООД 1 689 371.00 193 023.00
204033996 ТРИ ДИ ЕС БГ ООД 1 434 126.40 0.00
821109256 ТРИАДА ИНЖЕНЕРИНГ ООД 2 626 350.78 0.00
821109256 ТРИАДА ИНЖЕНЕРИНГ ООД 1 474 000.00 331 800.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).