English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
200465695 СИМА - МИХОВ ЕООД 1 234 897.50 0.00
123040282 СИМАРО ООД 1 505 750.00 593 740.00
123040282 СИМАРО ООД 1 1 275 000.00 0.00
126014905 СИМАТ АД 1 734 400.00 692 342.62
204058451 СИМБИОТЕХ ООД 1 332 377.20 59 535.48
201970793 Симбула ООД 1 43 953.44 10 341.98
127512111 СИМЕКС ЕООД 1 128 241.06 118 439.40
106577999 СИМЕКС ЕООД 1 279 531.00 214 016.25
200558548 СИМЕТРИК КОМЮНИКЕЙШЪН ЕООД 1 244 178.38 0.00
130189060 СИМЛОДЖИК ЕООД 1 600 950.00 705 880.00
203120206 СИМОЛИНИ 94 ООД 1 263 669.60 310 199.35
202042854 СИМОНАС КАРДС ЕООД 1 839 050.48 985 070.80
202042854 СИМОНАС КАРДС ЕООД 1 635 012.66 662 340.88
202042854 СИМОНАС КАРДС ЕООД 1 318 792.50 373 432.67
101547105 СИНА-83 ЕООД 1 312 545.13 293 160.55
115010649 СИНЕРГОН ХОТЕЛИ АД 1 291 474.37 0.00
128053180 СИНТЕР - М АД 1 509 999.99 596 880.00
128053180 СИНТЕР - М АД 1 299 670.23 0.00
104518525 СИРА ООД 1 203 377.80 0.00
114586930 СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ СД 1 636 560.75 735 000.00
114586930 СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ СД 1 1 263 848.85 0.00
201266842 СИС ЕМ ООД 1 636 650.00 749 000.00
040275584 СИС ИНДУСТРИЙС ООД 1 179 987.50 0.00
202154974 СИС КРЕДИТ АД 1 323 751.84 220 120.69
831712562 СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ ЕООД 2 2 100 180.00 0.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).